Alaldite liigid

Seoses  alaldamisega  puutume  tahes tahtmata kokku  seadmetega, mis  teostavad alaldamist ehk siis  alalditega.  Alaldeid on läbi aegade olnud kõige erinevamaid, alaltes  kas või  elektronaladitest, mille  alaldavaks elelemendik oli  elektronlamp-diood ja lõpetades täielikult  integreeritud elementidega  alaldiga ehk siis  vastava mikroskeemiga. Selline  areng on toimunud just tingituna peamiselt  elektroonika detailide  tormilisest arengust elektronlampidest kuni  pooljuhtideni.

Osalt tingituna  elektroonika detailide arengust ning osalt sellest tingituna ka skeemitehnika arengust on  aladite  konstrueerimisel kasutataud  erinevaid  skeemilisi  lahendusi.Kindlasti  on siin oma osa ka  alaldatud elektrivoolule esitatavatel  nõuetel.  Mängu tulevad  teatud tehnilised  parameetrid  ja omadused, mis omakorda määravad  skeemilised lahendused.

Järgnevates  peatükkides  on kirjeldatud kolme põhilist  ja  laiemalt levinud  pooljuhtelementide baasil  konstrueeritud  alaldi liiki, mis on leidnud elektroonikas kasutamist. Samuti on need  kolm liiki  põhilised ja aitavad hästi arusaada alaldite toimimise põhimõtetest.

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License