Kasutatud allikad

R. Pütsep "Elektrotehnika ja elektroonika" Ilo 2008.

L. Abo "Raadioseadmete üksikosad" Valgus 1981.

U. Usai "Elektroonika komponendid. Elektroonika alused" TPT 1998.

A. Kasemaa "Elektroonika komponendid" Loengukonspekt. TTÜ Kuressaare Kolledž 2003.

R.Jansikene, J.Joller "Elektroonika ja jõupooljuhttehnika" Loengukonspekt TTÜ 2003.

wikimedia.commons.org

Quizlet 

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License