Kontrollküsimustik

Tõene / Väär küsimus


1. Sildlülituses täisperioodalaldis on kasutusel 5 dioodi ?

Tõene Väär


2. Täisperioodalaldi pulsatsioon on suurem, kui poolperioodalaldil.

Tõene Väär


3. Räni ( Si ) ja germaanium ( Ge ) on alaldusdioodide põhilised lähtematerjalid valmistamisel.

Tõene Väär


4. Alaldusdioodide puhul on väga oluline kõrge töösagedus.

Tõene Väär


5. Diood, mille suurim lubatud pärivool on 10A on jõudiood.

Tõene Väär


6. Pooljuhtdiood on kahe elektroodiga varustatud p-n siire.

Tõene Väär


7. UBR on pooljuhtdioodi maksimaalne lubatud vastupinge.

Tõene Väär


8. Pooljuhtdioodi päripingestamine on olukord kus toiteallika positiivne poolus on ühendatud dioodi anoodiga ja negatiivne poolus on ühendatud dioodi katoodiga.

Tõene Väär


9. Kas vastutakistuse taastumise kestus on aeg, mida mõõdetakse sekundites ?

Tõene Väär


10.  Sildalaldis jääb ühe poolperioodi ajal koormusega järjestikku kaks dioodi ja see vähendab kogu koormusahela takistust.

Tõene Väär

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License