Õpiobjekti eesmärk

Käesolev õpiobjekt on mõeldud kasutamiseks arvutieriala õpilastele kutseõppe asutustes, kes õpivad arvutierialade riikliku õppekava alusel, mooduli elektroonika alused omandamisel.

Õpiobjekti suuruseks on 0,2 ÕN ning ta ei kata täielikult mooduli teemasid. Õpiobjekt võimaldab õpilastel iseseisvalt omandada ainet ning saada jooksvalt kohest tagasisidet omandatud materjali kohta.

Õpiobjektis käsitletavad teemad:

 • pooljuhtdioodid,
 • dioodi mõiste,
 • alaldusdioodid,
 • poolperiood-,täisperiood- ja sildalaldid,
 • silufiltrite olemus,
 • alaldite parameetrid.

Õpiväljundid:

Õppija teab ja tunneb:

 • alaldi tööpõhimõtet,
 • dioodide liike ja omadusi,
 • dioodide tunnussuuruseid.

Õppija oskab:

 • kasutada dioode alaldamisel,
 • hinnata pooljuhtdioodide omadusi.

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License