Test

IDevice küsimuse ikoon Küsimus 1
Mitu korda vahetab polaarsust vahelduvvool, kui tema sagedus on 10 Hz?
       
10 korda
1 kord
50 korda

IDevice küsimuse ikoon Küsimus 2
Millega on tegemist alaldamise korral ?
  
Suurema vahelduvpinge muutmine väiksemaks.
Väiksema takistuse muutmine suuremaks.
Vahelduvvoolu muutmisega alalisvooluks.
Trafo sekundaarmähise keerdude arvu vähendamisega trafo kaalu vähendamiseks.

IDevice küsimuse ikoon Küsimus 3
Missuguses reziimis töötab alaldusdiood ?
  
Hüpik olukorras.
Võtme- ehk lüliti reziimis.
Lineaar-reziimis.
Võimendusreziimis

IDevice küsimuse ikoon Küsimus 4
Vali omadus, mis on iseloomulik poolperioodalaldile ?
  
Suur pooljuht elementide arv
Suur väljundpinge pulsatsioon
On kõige laiemat kasutust leidvad alaldid elektroonikas.

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License