Majanduse alused abikoka erialale

E-KURSUSE (1ÕN) ÕPPEMATERJALID

Majutamise ja toitlustamise erialade riiklik õppekava

Leelo Alasi

Haapsalu Kutsehariduskeskus

2013

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License