Eesmärgid


  • Õpiobjekt täiendab ja täpsustab Eesti maastike e-kursust loodusturismi korralduse erialal.
  • Õpiobjekt on abiks loodusvaatamisväärsuste (pangad, karjäärid, rannad) ja kivististe tundmaõppimisel.
  • Materjal on tihedalt seotud Eesti turismigeograafia ja Lääne-Eesti vaatamisväärsuste õppeainetega.
  • Õpiobjekt sobib kasutamiseks ka põhikoolijärgses loodusgeograafia õppes.
  • Õpiobjekti eesmärgiks on antud teemat näitlikustada ja pakkuda iseseisvaks õppeks ülesandeid

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License