Limused


Limused ehk molluskid on pehme, segmenteerumata, enamasti bilateraalsümmeetrilise kehaga selgrootud. Esimesed molluskid ilmusid juba Kambriumi alguses ja evolutsioneerusid kiiresti. Nende keha, mida ümbritseb enamasti tugev lubiainesest koda, on harilikult eristunud peaks (karpidel see puudub), selgmiseks sisusekotiks ja kõhtmiseks jalaks. Peas on suuava ja enamasti ka kombitsataolised jätked ja silmad. Suurimad limuste klassid on teod, lasnjalgsed, soomuslimused, peajalgsed, karbid ja torbiklimused.


Pilt aadressilt: http://www.ut.ee/BGGM/eluareng/mollusca.html

Loe lisaks siit!

Vaata lisaks Eesti kivististe lehelt!
iDevice ikoon Limused
Teod Karbid
 
Peajalgne e nautiloid e laevukeseline
 

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License