Pakri poolsaare läänerand

 

Eesti üks kuulsamaid alupõhja paljandeid Pakri ps. läänerannikul algab Paldiski linna põhjapiirilt ja kulgeb katkematu klindijärsakuna kuni Pakri neeme tipuni, jätkudes sealt edasi piki Lahepera lahe rannikut. Poolsaare läänerannikul on tegemist ligi 3,5 km pikkuse pideva rannajärsakuga, mille lõunaotsas ulatub kõrgus 8-9 m. Põhjas, Pakri neemel aga 24,5 m. Lõunast põhja liikudes läbilõike paksus kasvab ja selle allosas lisandub vanemaid kihte. Rannajärsaku lõunapoolset osa kutsutakse Uuga ja põhjapoolset Pakerordi pangaks. Viimasel paljandub kogu Kesk- ja Alam-Ordoviitsiumi läbilõige . Päris all isegi Alam-Kambriumisse kuuluv Tiskre liivakivi.

Läbilõige jaguneb kaheks: ülemine kolmanik on esindatud Kesk-Ordoviitsiumi lubjakividega ja alumine osa Alam-Ordoviitsiumi ja Kambriumi Liiva- ja savikivimitega. Esimesi on mugav vaadelda Uuga pangal, teisi põhjapoolsel Pakerordi pangal (tuletorni kohal), kus paekihid on juba liiga kõrgel.

Skeem skaneeritud raamatust Ordoviitsium Eestis ja Lõuna-Soomes

 

Pakri pank. Autori foto

 

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License