Trilobiidid

Trilobiidid on vanim lülijalgsete rühm, kelle kivistisi on teada Kambriumist kuni Permini. Olid mereloomad ja elasid madalmeredes. Tuntakse umbes 10 000 liiki. Enamus trilobiite olid väikesed (3-10 cm pikkused) lamedad loomad, kelle keha kattis kolmeks pikiosaks (kaarja teljeosa ja lamedad küljed) jaotuv kitiinkest, mis koosnes peakilbist, lülilisest kerest ja sabakilbist. Peakilbi seljapoolel oli 2 liitsilma, mille kuju oli liigiti erinev. Kõhupoolele kinnitusid tundlad, nendest tagapool kaheharulised jäsemed. Pelaagilised trilobiidid sõid mikroplanktonit, põhjatrilobiidid mudaorganisme. Eesti Kambriumist on tuntud 1 perekond, Ordoviitsiumist üle 75 perekonna ja Silurist 19 perekonda (kokku üle 450 liigi).

Pilt aadressilt http://www.ut.ee/BGGM/eluareng/trilobita.html

Vaata lisaks Eesti kivististe lehelt!

Trilobiit. Autori foto
Leia pildilt trilobiidi kehaosad!

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License