Pohjoismaiset hotellisäännöt

 

Yhteispohjoismaiset hotellisäännöt on otettu käyttöön kaikissa viidessä Pohjoismaassa. Suomessa Hotelli- ja ravintolaneuvosto on neuvotellut säännöistä kuluttaja-asiamiehen kanssa, joka on hyväksynyt ne nyt esillä olevassa muodossa.

Hotelli- ja ravintola elinkeinon pääorganisaatiot Islannissa, Norjassa, Ruotsissa, Suomessa ja Tanskassa ovat keskenään sopineet, että seuraavia sääntöjä tulee noudattaa yleisenä alan käytäntönä hotellin ja asiakkaan välisissä suhteissa. On edellytetty, että erityisolosuhteet jossakin Pohjoismaassa saattavat johtaa vähäisiin poikkeuksiin, jotka kyseinen hotelliorganisaatio siinä tapauksessa tekee tunnetuksi.

Yleiset näkökohdat

Pohjoismainen lainsäädäntö antaa yleisesti ottaen hotellin asiakkaalle ja hotellille vapauden sopia huoneen luovuttamisen ehdoista. Normaalisti tämä tapahtuu hotellin vahvistaessa varauksen.

Ellei tällaista sopimusta ole tehty, noudatetaan alalla vallitsevaa yleistä käytäntöä. Tämä käytäntö vaihtelee tilaustyypin mukaan. Näin ollen seuraavan tyyppisille tilauksille on erityissääntönsä:

- hotellien ja matkatoimistojen väliset liikesuhteet
- kokouksia, kongresseja, kursseja ja vastaavia järjestelyjä koskevat tilaukset
- juhlakerrosten, juhlahuoneistojen ja vastaavien tilaukset

Jäljempänä olevat säännöt koskevat sellaisia tapauksia, joissa tällaisia erityisolosuhteita ei esiinny eli ensisijaisesti yksityisten henkilöiden tilauksia hotellille lyhyehköä oleskelua varten.

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License