Eesmärk ja õpitulemused

Eesmärk: Avardada terviklikku maailmapilti, arendada sallivust ja tolerantsust, õppida tundma Vahemeremaade (Itaalia, Hispaania ja Kreeka) toidukultuuri.

Õppematerjali läbinu:

  • Omab ülevaadet Vahemeremaade toidukultuurist
  • Mõistab Vahemeremaade ajaloolise toidupärandi olulisust hoiakute ja väärtushinnangute kujundajana
  • Tunneb Vahemeremaade kultuurilist eripära ning on tolerantne kultuuriliste erinevuste suhtes
  • Teab Vahemeremaadest pärit roogi

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License