HEV

Haapsalu Kutsehariduskeskusel on kogemusi haridusliku erivajadusega (HEV) õppijate õpetamisel kutseõppes juba 1997. aastast. Kui kool alustas tegevust Uuemõisas, kohandati koolikeskkond ning õpilaskodu sobivaks liikumispuudega õppijatele (kaldteed, liftid, trepironija, invatoad õpilaskodus jmt).

Sobivusel saavad HEV õppijad õppida järgmistel erialadel:

Baashariduse nõudeta või lihtsustatud õppekava baasil:
Abikokk  2 aastat, kutseõpe
Lihtsustatud õppekava baasil:
Maaler 1aasta, kutseõpe

Liikumispuudega õppijale sobilikud erialad:

Põhihariduse baasil:
Bürootöö 3 aastat, kutsekeskharidusõpe
IT-süsteemide nooremspetsialist 3 aastat, kutsekeskharidusõpe
Täiskasvanud õppijale tsükliõppes põhihariduse baasil:
IT-süsteemide nooremspetsialist 2 aastat, kutseõpe
Tekstiilkäsitöö 2 aastat, kutseõpe
Täiskasvanud õppijale tsükliõppes keskhariduse baasil:
Raamatupidaja 2 aastat, kutseõpe
Vastuvõtu- ja majapidamistööde korraldus 6 kuud, kutseõpe

Kool omab kogemusi LÕK õppekaval õppinud noorte õpetamisel koka, majutusteeninduse, ehitusviimistluse ja tisleri erialadel.

Küsimuste korral võta ühendust kooli nõustamiskeskusega, et arutada koos õppimisvõimaluste üle või tutvuda koolikeskkonnaga.

HKHK nõustamiskeskus:

Õppe- ja karjäärinõustaja Liina Krips e-post liina.krips@hkhk.edu.ee, telefon 53 229 152
Sotsiaaltöötaja Kadi Jalgma e-post: kadi.jalgma@hkhk.edu.ee, telefon 4720910
Psühholoog Reet Saareväli e-post: reet.saarevali@hkhk.edu.ee,  telefon 666 1757

Dokumentide elektroonne vastuvõtt alates 1. maist.

2009. aastast teeb kool koostööd Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskusega.