Korterelamute haldurite ja kinnisvarahooldajate täienduskoolitus

Registreerin koolitusele

Koolituse maht: 9 akadeemilist tundi

Õppekavarühm: ehitus ja tsiviilrajatised

Koolituse läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Uuemõisa

Koolituse läbiviimise aeg: 11. ja 16. mai, kell 12:30

Koolitajad on  valdkonna juhtivspetsialistid. Tõnu Tammesalu on Haapsalu Linnavalitsuse ehitusjärelevalve spetsialist. Ülla Paras,  arengu- ja muinsuskaitse spetsialist ja  Galina Kiivit on Päästeameti järelvalve inspektor.

Sihtrühm: täienduskoolituse on suunatud Haapsalu Linnamajanduse korterelamute halduritele, korteriühistute haldajatele jt kinnisvarahooldamisega tegelevatele isikutele. Oodatud on kõik huvilised.

Õpiväljund: 

  • Koolituse lõpuks on õppija omandanud teadmised objekti järelvalve ja korrashoiuteenuste kvaliteetseks korraldamiseks ning kasutusohutuse tagamiseks.
  • Õppija korraldab korterelamu järelvalve ja korrashoiuteenuse kvaliteetselt ja ohutult, järgides seadusandlust.

Kursuse teemad (täpsemalt õppekavas):

11.mai, kl 12:30 (5 õppetundi). Tõnu Tammesalu

  • Kehtiv Ehitusseadustik ja omaniku kohustused tulenevalt Ehitusseadustikust
  • Ehitusjärelevalve ja omanikujärelevalve. Omanikujärelevalve tegemise kord
  • Kortermajade perioodilised hooldustööd välisilme säilimise tagamiseks
  • Korterelamute hoovialade korrastamise võimalused

16. mai, kl 12:30- 14:00 (2 õppetundi). Ülla Paras

  • Muinsuskaitse Haapsalu linnas

16.mai, kl 14:15 -15:45 (2 õppetundi). Galina Kiivit

  • Korterelamu rekonstrueerimise ehituslikud eripärad tuginedes Päästeameti nõuetele

Grupi suurus: 8-18 inimest

Maksumus: 10 eurot

Info ja registreerimine: koolitusjuht Ingrit Kera, koolitused@hkhk.edu.ee, 6661745, 5218963

Koolitusele registreerimiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe ning tutvuda kursuste korraldamise korraga.

Õppekava

Registreerin koolitusele