Hinni kanjon

Hinni kanjon asub Võrumaal Rõuge vallas, Võru-Valga maantee Nursi teeristist 1,5 km lõuna suunas.

Selline liivakividesse lõikunud kanjonilaadne org on meil haruldane. Siin võib jälgida Gauja lademe Sietini kihistiku läbilõiget 10 m ulatuses. Tegu on selle lademe osa ühe parima paljandiga Eestis. Kahrila järve kirdekalda lähedal asuva 15-20 m sügavuste järskude nõlvadega sälkoru põhjas voolab kiire vooluga Enni oja. Kanjon on 15-20 m sügavune ja 300 m pikkune järskude nõlvadega sälkorg. Esimesed 50 meetrit ülesvoolu on kanjoni laius 6-10 meetrit, siis aga kitseneb kanjon 3 meetri laiuseks.
Sälkoru järskudel veerudel paljandub ligi 200 meetri ulatuses 5-6 meetri kõrguste püstiste seinte või pankadena valge või mitut tooni kollakas põimkihiline liivakivi. Rohketele roostepruunidele liivakivikihtidele on värvi andnud raua oksüdeerumine kvartsiterakeste ümber.
Liivakiviseintes on jälgi ka looduse loomingust. Kanjoni põhjas on näha mitmeid vee poolt tekitatud uurdeid, on ka väikene allikakoobas.

Huvitava loodusobjektina on Hinni kanjon märkimist leidnud alates XX saj. esimesest poolest.

   

 

 


Vaata Hinni kanjoni liivakivi!