Eesmärk ja õpitulemused

Eesmärk: Arendada õpilaste kultuuriteadlikkust ja õppida tundma Eesti toidukultuuri.

Õppematerjali läbinu:

  • Omab ülevaadet Eesti toidukultuurist.
  • Mõistab Eesti ajaloolise toidupärandi olulisust hoiakute ja väärtushinnangute kujundajana.
  • Tunneb Eesti erinevate piirkondade kultuurilist eripära ning on tolerantne kultuuriliste erinevuste suhtes.
  • Teab Eesti päritolu roogi.
  • Oskab soovitada Eesti rahvustoite
  • Oskab näha seoseid mineviku ja tänapäeva toidukultuuri vahel

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License