Õpijuhis

 

 

  TEEMA Audi-toorse töö maht Auditoorne töö Ise-seisva töö maht Iseseisev töö Väljund
1. Kultuuri tähendus ja inimkonna toidulaua kujunemine 3 Teema sisu ja kirjaliku ülesande arutelu. Suunatud vestlus 1 Häälestusülesanded. Eesti vanasõnad toidust ja milline on nende edasiantav sõnum Õpilane oskab suuliselt edasi anda rahvapärimusest tulnud toitude ja söömisega seotud vanasõnade sõnumit. Õpilane oskab nimetada kultuurilisi erinevusi
2. Toiduained eestlaste toidulaual 3 Teema sisu arutamine ja mõistekaardi joonistamine Eesti toiduainete kohta. Paaristöö 1 Enesekontrollitestide lahendamine Õpilane oskab nimetada eesti põliseid toiduaineid
3. Endisaegsed toidud: teraviljatoidud, leib, liha- ja kalatoidud 6 Endisaegsete toitude õppimine; teravilja-, liha- ja kalatoitude ajas muutuste kirjeldamine. Kirjalik töö 2 Lugeda läbi artikkel leivast.Koostada 10 punktiline leiva valmistamise juhend, võrrelda erinevat liiki leibu ja seostada rituaale leivakasutusega. Enesekontrollitestide lahendamine Õpilane oskab nimetada ja kirjeldada endisaegseid toite
4. Toiduvalmistamise viisid, toidunõud ja söögiajad 3 Mõttega lugemine ja teemast kokkuvõtte kirjutamine 1 Nõudega seotud mõistatused, enesekontrollitesti lahendamine Õpilane oskab kirjeldada endisaegseid toiduvalmistamise viise, toidunõusid ja söögiaegu
5. Tavanditoidud 3 Tavanditoitude õppimine läbi mõistekaardi 1 Lugeda läbi artikkel "Jõuluaja toidud" ja vastata küsimustele Õpilane oskab seostada erinevaid roogi rahvakalendri tähtpäevadega
6. Traditsioonilised toidud erinevates Eesti piirkondades: Ida-Eesti, Mulgimaa, vanausuliste, Setu ja Lääne-Eesti toidud. Söömine keskaja Tallinnas 6 Rühmatööna esitluste tegemine erinevate Eesti toidupiirkondade kohta. 2 Koostada menüü ühe valitud piirkonna toitudest. Harjutusülesanne piirkondlike toitude kohta Õpilane oskab nimetada Eesti erinevate toidupiirkondade iseloomulikke tunnuseid, oskab koostada esitlust.
7. Kaasaegne Eesti köök 3 Teema sisu mõttega lugemine ja küsimustele vastamine 1 Lugeda läbi artikkel Eesti köögist ja vastata küsimustele Õpilane oskab analüüsida Eesti kaasaegse köögi mõjutajaid, konkurentsivõimelisust ja jätkusuutlikkust
8. Eesti avalik toitlustus kuni II maailmasõjani 3 Teema sisu arutamine. Suunatud vestlus 1 Uurida ühe ettevõtte lugu ja teha esitlus Õpilane oskab nimetada endisaegsete tipprestoranide traditsioone ja oskab näha toidukultuuri mõju ümbritsevale keskkonnale

 

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License