Sissejuhatus

iDevice ikoon Sissejuhatus ja eesmärk

 

Õpiobjekti eesmärgiks on elektroonilise õppematerjali olemasolu Internetis, et toetada tekstiilitöö eriala õppurite iseseisvat õpet ja materjalide omandamist.

Õpiobjekt sisaldab näitlikke materjale (skeemid, pildid, videod) ja harjutusülesannet.