Algustähe ortograafia

Algustäheortograafia käsitleb suure ja väikese algustähe opositsiooni.

 

Algustähepositsiooni tähistamise vahendid on:

1.esisuurtäht

2.läbiv suurtäht (isiku-, olendi-, koha-, ehitisenimed, asutuste, ettevõtete, organisatsioonide, ühenduste nimed ja nimetused, riigi-ja osariiginimed, perioodikaväljaannete nimed, autasunimed, üritusenimed, kaubanimed, sõidukinimed jm nimed)

3.jutumärgid (teoste, dokumentide, sarjade,rubriikide pealkirjad, pealkirjalaadsed üritusenimed, sordinimed)

 

Nimed ei ole ja kirjutatakse väikese algustähega

1.kuude, nädalapäevade, tähtpäevade, pühade nimetused

2.ametinimetused, auastmed, aunimetused, teaduskraadid

 

Vaata lisaks!

Eesti keele käsiraamat

Eesti õigekiri 

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License