Kasutatud kirjandus

Kikas,H. & E. Koger. (2004). Toidukaubad. Tallinn: Ilo

Maailima toidukaupade entsüklopeedia. (2006). Tallinn: Tea

Wikipeedia. URL (kasutatud august 2013) http://et.wikipedia.org

Eesti Loodus. URL (kasutatud august 2013) http://www.eestiloodus.ee

Naisteleht. URL (kasutatud august 2013) http://www.naisteleht.ee

Loodusajakiri. URL (kasutatud august 2013) http://www.loodusajakiri.ee

Sojapood. URL (kasutatud august 2013) http://www.sojapood.ee

Vianaturale URL (kasutatud august 2013) http://www.vianaturale.ee

TAI toitumisprogramm. URL (kasutatud august 2013) http://tka.nutridata.ee

Päikesetoit. URL (kasutatud august 2013) http://paikesetoit.blogspot.com

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License