Ülesanded

Tõene / Väär küsimusUskumused jagunevad headeks ja halbadeks uskumusteks.

Tõene Väär


Uskumused saavad sageli alguse meie lapsepõlvest.

Tõene Väär


Hoiakud ja uskumused on omavahel seotud ja toetavad teineteist.

Tõene Väär


Kui mõtleme positiivselt, jätame endast naiivse mulje.

Tõene Väär


Mõtteviisi on võimalik muuta.

Tõene Väär


Väärtused on need asjad, ideed ja nähtused, mille poole püüeldakse ja mida peetakse olulisteks.

Tõene Väär
iDevide ikoon Täida lüngad

Oleme pidevas , ja võime filosoofiliselt öelda, et täna ei ole ma see, kes olin eile. Muidugi ei toimu ükski muutus üleöö, kuid õpime läbi igapäevaelu, oma toimetuleku ja saadud kogemuste pidevalt.

Põhiline õppimine toimub läbi teiste inimestega, läbi teistega õpime tundma ka iseennast. Iseenda parem on väga tähtis, võiks öelda, et see on arengu juures üks olulisemaid asju.

Oleme kõik ja kordumatud, kuid meie põhiolemus on üks.

Inimese olemust on võrreldud , sest välja paistab ainult üks väike osa inimesest- tema põhjustavad asjaolud on peidus inimese sees ning välisel vaatlusel märkamatud.

Asjaolud mis meie käitumist-suhtlemist mõjutavad on aga ühised meile kõigile, seetõttu on nii enda kui teiste paremaks hea neid teada.

  

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License