Sissejuhatus

iDevice ikoon Eesmärgid

Autori pilt

 

Õppematerjal on loodud suhtlemispsühholoogia tunni rikastamiseks ja mitmekülgsemaks muutmiseks.

Hea klienditeeninduse eelduseks on oskus mõista inimeste käitumise tagamaid ning ennast jälgida ja analüüsida konkreetses situatsioonis.

Õppematerjal käsitleb inimolemuse põhilisi seaduspärasusi, mille mõistmine aitab ladusamalt ja nauditavamalt suhelda erinevates situatsioonides. Paraneb arusaamine iseendast ja oma käitumismustritest.

Kui mõistame ennast paremini, suureneb ka sallivam ja sõbralikum suhtumine teiste käitumissse ning pisiveidrustesse. Väheneb hukkamõist ja süüdistamine, konfliktsituatsioonide osakaal ning paraneb oskus keerulistes situatsioonides rahulikuks ja tasakaalukaks jääda.


Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License