Uskumused

Pole olemas võimatuid unistusi, on vaid meie piiratud ettekujutus võimalikkusest. /Beth Conny/

 

Autori fotoUskumus on seisund, sisemine kujutlus, mis juhib meie käitumist.

Uskumused jagunevad kasulikeks ja piiravateks uskumusteks.

  • Kasulikud on need uskumused, mis annavad meile jõudu, lootust usku endasse, teistesse inimestesse ja kogu maailma headusesse. Kasulike uskumuste toel tuleme paremini toime raskete olukordadega oma elus, õpime elust rõõmu tundma, oskame luua suhteid, neid hoida ja saavutada edu oma ettevõtmistes.
  • Piiravad uskumused vastupidiselt kahandavad meie jõudu, usku ja lootust hakkama saada ja raskusi ületada. Piiravate uskumuste kütkes tunneb inimene end üksildase ja õnnetuna ning kannatused on tema elus on sagedasteks külalisteks.

 

Uskumused kujunevad meid ümbritseva keskkonna mõjul. Eriti olulised on lapsepõlvekodu mõjutused. Määravaks saavad meie teadmised, kogemused ja läbielamised.

Uskumuste kandjateks on vanasõnad ja kõnekäänud (vanarahva ütlemised). Ka nendest on osad kasulikud, osad piiravad.

 

  • Uskumused määravad meie käitumise ja hoiakud.
  • Uskumused loovad tegelikkuse, milles me elame, meie reaalsuse.
  • Uskumused toimivad isetäituvate ennustustena.
  • USKUMUSI SAAB MUUTA!
iDevice ikoon Mõtisklus
Leia  viis  kasulikku  vanasõna, vanarahva ütlemist  ja viis piiravat ütlemist!

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License