Vajadused

Abraham Maslow (1908-1970) oli Ameerika psühholoogia professor, keda peetakse humanistliku psühholoogia rajajaks ning kes sai eriti tuntuks seoses tema kirjeldatud vajaduste hierarhiaga. Ta rõhutas keskendumist inimeste positiivsetele omadustele.

Abraham Maslow loodud skeem inimese vajadustest ning nende järgnevusest näitab, mida me eelnevalt vajame, et mingil tasandil hästi toime tulla ja hakkama saada. Püramiidikujuline skeem on saanud väga tuntuks ning laialt kasutatavaks materjaliks erinevates inimkäitumist käsitlevates valdkondades.

Autori skeem

 

Me ei saa ühtegi korrust vahele jätta ega üle hüpata, iga korrus on üles ehitatud, toetudes eelnevale ning nagu päris püramiidi, aga ka maja puhul oluline on – vundament peab olema korralik, muidu kukub ehitis ümber.

Iga järgnev korrus toetub eelnevale, kuna olukorrad elus muutuvad, võime langeda vajaduste skeemis madalamale tasemele ning siis läheb enamik jõudu selle konkreetse taseme saavutamiseks ja alles siis, kui see on olemas, saame tegeleda järgmise taseme teemadega. 

iDevice ikoon I korrus: füsioloogilised vajadused
Siin ei ole mõeldud oma lemmiktoidule, ideaalsetele tingimustele ja parimale parimast, vaid miinimumile, mida inimene vajab, võib öelda ka, et need on ellujäämisvajadused. Kui midagi siit on puudu, siis läheb kogu inimese energia selle leidmiseks, millelegi muule enam jõudu ja energiat ei jagu. Õhuta me sureme, veeta suudab inimene vastu pidada paar päeva, toiduta paar nädalat, soojus on ka ellujäämiseks oluline tingimus.

iDevice ikoon II korrus: turvalisus
Turvalisus hõlmab kõiki eluvaldkondi ja on väga oluline valdkond. Kas inimese elu ohustab midagi? Sõjakoldes või kriisisituatsioonis, kus füüsiline oht on reaalne, läheb kogu energia selleks, et luua endale paremad tingimused ohu vältimiseks.

Me ei tunne ennast turvaliselt kodus, kus on riid, tülid, pinged ja kus juhtuvad ebameeldivad ootamatud asjad. See olukord röövib palju jõudu ja energiat, mida vajaksime hoopis mujal edukas olemiseks.

Sama kehtib olukorrale koolis- kui last noritakse, kiusatakse, mõnitatakse või ta lihtsalt tunneb ennast väga ebakindlalt, ei suuda ta olla edukas õpingutes. Kogu jõud läheb ju lihtsalt olemisele ära.

Ebaturvaline õhkkond ja intriigid tööl loovad halvava seisundi inimese tegutsemisvõimele ja tervisele.

Turvalisuse alla saame määratleda ka inimese kindlustunde oma hakkamasaamise kohta, teadmise või teadmatuse oma toimetulekust materiaalses valdkonnas- kas ta suudab ennast ja oma peret katta ja toita. Kas vajaduse korral saan abi?


iDevice ikoon III korrus: armastus, lähedus
See on väga lai valdkond: armastus ema ja lapse vahel, armastus mehe ja naise vahel, sõprus, austus, arvestamine ja lugupidamine ja hoolitsus, kodumaa ja kodu armastus, loodusearmastus, lemmikloomad, taimed ja lilled. Mida laiemaks suudab inimene oma armastussfääri muuta, seda kergemaks ja meeldivamaks ta oma elu teeb. Armastus oma töö vastu- kas see on see, mida ma naudin ja tegelikult teha tahan.

Armastus ja austus iseenda vastu on väga oluline. On öeldud, et kui sa ei austa ega armasta iseennast, ei austa ega armasta sind ka keegi teine, oled endale justkui tõkke ette pannud.


iDevice ikoon IV korrus: kuuluvustunne, sotsiaalsus
Inimene toimib ja areneb läbi suhtlemise ja kontaktide teiste inimestega. Meie pere, meie suguvõsa, treeninggrupp, sõpruskond, klass jne. Läbi suhtlemise teistega õpime tundma iseennast. Eduka grupis toimimise ja suhtlemise eelduseks on eneseaustuse ja adekvaatse enesehinnangu olemasolu. Suhtlemine ja ühtekuuluvustunne annab jõudu ja energiat, mida igapäevaselt vajame.

iDevice ikoon V korrus: enesearendamine
See hõlmab õppimist, ennast uute asjadega kurssi viimist, täiendamist, uute oskuste omandamist ja kogu ümbritseva maailma vastu huvi ning uudishimu tundmist. Edukalt ja tulemuslikult õppimine eeldab kõigi eelnevate korruste kindlat olemasolu.

iDevice ikoon VI korrus: eneseteostus
Soov jätta endast maha märk, teha midagi teiste heaks. See on see koht, kus inimesed mõtlevad- olen palju saanud, nüüd tunnen, et tahan ja pean midagi ühiskonnale (teistele) tagasi andma.

Väga erinevad asjad, mida just see konkreetne inimene oma elutöös kõige olulisemaks peab.


Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License