Multivibraatorid

Multivibraatorid.

Multivibraatoreid on mitmeid erinevaid sorte, rääkimata juba skeemilistest lahendustest. Kõiki neid me selles õppematerjalis loomulikult vaadelda ei saa ja see pole ka meie eesmärgiks. Kuid püüan selgitada multivibraatori olemust kolme põhilise näite põhjal.

Multivbraatoriks võime nimetada generaatorit, mis genereerib ehk siis tekitab nelinurksignaali olles positiivses tagasisidestuses.

Mittestabiilne multivibraator.

Selliseid multivibraatoreid võib valmistada kasutades erinevaid elelktroonikaseadiseid. Vaatleme järgnevalt multivibraatoreid, mille põhiliseks elemendiks on operatsioonvõimendi. Lisaks on veel kasutatud kondensaatorit ja takisteid. Pildil 1 on kujutatud selline multivibraator.

Pilt 1.Multivibraator operatsioonvõimendi baasil. Autori joonis.

 

See multivibraator genereerib mittesiinuselisi võnkumisi. Positiivne tagasiside on realiseeritud operatsioonvõimendi väljundist läbitakisti R, mille kaudu laetakse kondensatorit C. Sellisel juhul on multivibraatori võnkumise perioodiks:

T = 2RC ln3 ≈ 2,2 RC ;

Kui valida R=R1=R2=10 kΩ ja C = 1 μF, siis T=22 ms ehk 45,5 Hz.

Mittestabiilne mittesümmeetriline multivibraator.

Sellise multivibraatori tagasisde ahelasse on lülitatud kaks dioodi, mille tulemusena on sellise multivibraatori väljundsignaali positiivsetel ja negatiivsetel osadel erinev laius ning tegemist on mittesümmeetrilise genereeritud väljundsignaaliga. Sellise multivibraatori skeem on toodud Pildil 2.

Pilt 2. Mittesümmeetrilise multivibraatori skeem operatsioonvõimendi baasil. Autori joonis.

 

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License