Talvine vastuvõtt

Talvine dokumentide vastuvõtt algab 1. novembrist (kuni õppekohtade täitumiseni). Dokumentide vastuvõtt koolis esmaspäevast reedeni kell 10.00 – 14.00.

Kutseõppe erialad täiskasvanud õppijale tsükliõppes: 

Kutseõppe erialad töökohapõhises õppes koostöös ettevõttega:

Vastuvõtukomisjonile esitatavad dokumendid:
 • avaldus elektroonselt (palun mitte täita trükitähtedega);
  • täidetakse koolis kohapeal
  • või elektroonselt internetis (ID-kaardiga)
 • isikut tõendav dokument
  • pass või ID kaart
 • haridust tõendav dokument
  • põhi- või keskharidust tõendav dokument – originaal või dokumendi originaali alusel koolis kinnitatud koopia;
  • põhikooli lõpetajatel valge koolitunnistus;
  • koolikohustuse ea ületanud põhihariduseta isikutel viimane haridust tõendav dokument;
 • tervisetõend perearstilt erialase sobivuse kohta või selle koopia alaealistel õpilaskandidaatidel;
 • digitaalse dokumendifoto tegemine toimub koolis kohapeal
  • kas koos dokumentide esitamisega
  • või vastuvõtukomisjoni päeval;
 • soovitavalt esitavad põhiharidusega õpilaskandidaadid iseloomustuse, erivajadusega õpilaskandidaadid rehabilitatsiooniplaani
 • peale avalduse esitamist peab vanem või eestkostja allkirjaga kinnitama alaealise õpilaskandidaadi sisseastumisavalduse kas avalduse lisas oleval vormil või esitama vabas vormis kinnituse.
Vestluste ajakava
ErialaVestluse toimumise päev
Kaldkatuseehitaja6. jaanuar 2020
Plaatija6. jaanuar 2020
Majutusettevõtte juhtimine6. jaanuar 2020
Silmuskuduja17. jaanuar 2020
Puittoodete tehnoloog20. jaanuar 2020
Tegevusjuhendaja20. jaanuar 2020
Bürootöötaja30. jaanuar 2020

Vestluse kellaaja kohta saadetakse kandidaatidele teavitav kiri.
Töökohapõhiste erialade kandidaatidega võetakse ühendust personaalselt!

Õpilaste vastuvõtu kord

Isikuandmete töötlemine Haapsalu Kutsehariduskeskuses

Täpsem info: õppeinfo spetsialist Maarika Kuik
e-post: vastuvott@hkhk.edu.ee, telefon: 6661751

HEV kutseõppe info: õppe- ja karjäärinõustaja Liina Krips
e-post: liina.krips@hkhk.edu.ee, telefon 53229152

Vastuvõtuotsuseid on võimalik näha siseveebis.

 • Valige avanevast nimekirjast enda eriala.
 • Teie avalduse numbri järgi leiate vastuvõtutulemused, kas olete kooli vastu võetud.
 • Positiivse otsuse järel on nupp “kinnitan“.
 • Märkige vastavasse ringi “asun õppima” või “ei asu õppima” punkt ning kasutajatunnus ja parool. Seejärel kinnita taaskord!
Varasemate õpingute ning töökogemuse arvestamine

Haapsalu Kutsehariduskeskuses on võimalik taotleda varasemate õpingute ning töökogemuse arvestamist (VÕTA). VÕTA arvestamisel saab üle kanda varasemas tasemehariduses õpitut, muu organiseeritud õppetegevuse (kursused jne) ja töökogemuse kaudu ning igapäevase tegevuse käigus ja vabal ajal õppimise tulemusi. Varasemad õpi- või töökogemused peavad vastama õppekavas olevatele teemadele või õpiväljunditele.

Töötukassa toetus infotehnoloogia, hooldustöö ja CNC-pingi töötlemise erialadel

Eesti Töötukassa pakub toetust kutsekoolis õppivatele tööealistele töötavatele ja töötutele inimestele määratud tingimustel infotehnoloogia, toitlustuskorralduse, hooldustöö ja CNC-pingi töötlemise erialadel. Kui tingimused sobivad sinu valitud erialaga või kuulud mõnesse toetuse saajate kategooriasse, siis võta eelnevalt kooli õppimaasumist kindlasti  ühendust Töötukassaga! Toetust on võimalik saada ainult juhul, kui Töötukassasse on avaldus toetuse saamiseks esitatud enne kooli õpilaste nimekirja arvamist.

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram