Vastuvõtt

Avalduste elektroonne esitamine 

Täiendav vastuvõtt vabadele õppekohtadele kestab kuni 30. septembrini. 

Erialad:

Töökohapõhine õpe: lapsehoidja, puhastusteenindajapuidupingi operaatorhooldustöötaja.

Vastuvõtukomisjonile esitatavad dokumendid:
 • avaldus elektroonselt (palun mitte täita trükitähtedega);
  • täidetakse koolis kohapeal
  • või elektroonselt internetis (ID-kaardiga)
 • isikut tõendav dokument
  • pass või ID kaart
 • haridust tõendav dokument
  • põhi- või keskharidust tõendav dokument – originaal või dokumendi originaali alusel koolis kinnitatud koopia;
  • koolikohustuse ea ületanud põhihariduseta isikutel viimane haridust tõendav dokument;
 • tervisetõend perearstilt erialase sobivuse kohta või selle koopia alaealistel õpilaskandidaatidel;
 • digitaalse dokumendifoto tegemine toimub koolis kohapeal
  • kas koos dokumentide esitamisega
  • või vastuvõtukomisjoni päeval;
 • soovitavalt esitavad põhiharidusega õpilaskandidaadid iseloomustuse, erivajadusega õpilaskandidaadid rehabilitatsiooniplaani
 • peale avalduse esitamist peab vanem või eestkostja allkirjaga kinnitama alaealise õpilaskandidaadi sisseastumisavalduse kas avalduse lisas oleval vormil või esitama vabas vormis kinnituse.

Täpsem info: õppeinfo spetsialist Maarika Kuik
e-post: vastuvott@hkhk.edu.ee, telefon: 6661751

HEV kutseõppe info: õppe- ja karjäärinõustaja Liina Krips
e-post: liina.krips@hkhk.edu.ee, telefon 53229152

Vastuvõtuotsuseid on võimalik näha siseveebis.

 • Valige avanevast nimekirjast enda eriala.
 • Teie avalduse numbri järgi leiate vastuvõtutulemused, kas olete kooli vastu võetud.
 • Positiivse otsuse järel on nupp “kinnitan“.
 • Märkige vastavasse ringi “asun õppima” või “ei asu õppima” punkt ning kasutajatunnus ja parool. Seejärel kinnita taaskord!

Õpilaste vastuvõtu kord

Haapsalu Kutsehariduskeskuses on võimalik taotleda varasemate õpingute ning töökogemuse arvestamist (VÕTA). VÕTA arvestamisel saab üle kanda varasemas tasemehariduses õpitut, muu organiseeritud õppetegevuse (kursused jne) ja töökogemuse kaudu ning igapäevase tegevuse käigus ja vabal ajal õppimise tulemusi. Varasemad õpi- või töökogemused peavad vastama õppekavas olevatele teemadele või õpiväljunditele.

1. maist 2017 alates hakkas Eesti Töötukassa pakkuma toetust kutsekoolis õppivatele tööealistele töötavatele ja töötutele inimestele määratud tingimustel. Kui tingimused sobivad sinu valitud erialaga või kuulud mõnesse toetuse saajate kategooriasse, siis võta eelnevalt kooli õppimaasumist kindlasti  ühendust Töötukassaga!

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram