Vastuvõtt

Avalduste elektroonne esitamine alates 1. maist 2017.

Dokumentide esitamine koolis: 1. maist – 17. augustini 2017.

Vastuvõtukomisjonid:
Vastuvõtukomisjonile esitatavad dokumendid:
 • avaldus elektroonselt (palun mitte täita trükitähtedega);
  • täidetakse koolis kohapeal
  • või elektroonselt internetis (ID-kaardiga)
 • isikut tõendav dokument
  • pass või ID kaart
 • haridust tõendav dokument
  • põhi- või keskharidust tõendav dokument – originaal või dokumendi originaali alusel koolis kinnitatud koopia;
  • koolikohustuse ea ületanud põhihariduseta isikutel viimane haridust tõendav dokument;
 • tervisetõend perearstilt erialase sobivuse kohta või selle koopia alaealistel õpilaskandidaatidel;
 • digitaalse dokumendifoto tegemine toimub koolis kohapeal
  • kas koos dokumentide esitamisega
  • või vastuvõtukomisjoni päeval;
 • soovitavalt esitavad põhiharidusega õpilaskandidaadid iseloomustuse, erivajadusega õpilaskandidaadid rehabilitatsiooniplaani
 • peale avalduse esitamist peab vanem või eestkostja allkirjaga kinnitama alaealise õpilaskandidaadi sisseastumisavalduse kas avalduse lisas oleval vormil või esitama vabas vormis kinnituse.

Täpsem info: õppeinfo spetsialist Maarika Kuik
e-post: vastuvott@hkhk.edu.ee, telefon: 6661751

HEV kutseõppe info: õppe- ja karjäärinõustaja Liina Krips
e-post: liina.krips@hkhk.edu.ee, telefon 53229152

Vastuvõtuotsuseid on võimalik näha siseveebis.

 • Valige avanevast nimekirjast enda eriala.
 • Teie avalduse numbri järgi leiate vastuvõtutulemused, kas olete kooli vastu võetud.
 • Positiivse otsuse järel on nupp “kinnitan“.
 • Märkige vastavasse ringi “asun õppima” või “ei asu õppima” punkt ning kasutajatunnus ja parool. Seejärel kinnita taaskord!

Õpilaste vastuvõtu kord

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram