HKHK õpilased saavutasid kutsekoolide suvepäevadel II koha

10. – 11. mai osales Haapsalu Kutsehariduskeskuse õpilaste esindus Luua Metsanduskoolis kutseõppeasutuste suvepäevadel.
Kaks põnevat päeva olid sisustatud erinevate võistluste ja lõbusate tegevustega. 11 kutsekooli võistlesid omavahel mälumängus, rahvastepallis, lauatennises, metsa raja- ja teatevõistluses. Kõikidele koolidele anti ka kodune ülesanne- ette valmistada kas laul, tants, näidend või luuletus teemal „Lustlik metsarahvas“. Lisaks võistlustele avanes võimalus osaleda Luua Metsanduskooli teemalistes töötubades. Loe edasi

Bürootöötajad korrastasid praktikal asutuste arhiividokumente

Fotol Kerstin Maipuu

17. aprillil kaitsesid oma praktikat bürootöö eriala lõpukursuse õpilased. Arhiivinduse praktika kestis rohkem kui 2 kuud ning viis õppijad väga mitmetesse asutustesse. Kaitsmispäeval ütles HKHK direktor Ingrid Danilov õppijatele: ” Teie amet on väga mitmekesine ja huvitav. Kui ehitaja teeb oma praktikat kindlasti ehitusobjektil, siis teie praktikakohad avardavad teie silmaringi paljude erinevate ametite osas.” Loe edasi

Kutsume tunnustama täiskasvanud õppijaid

Täiskasvanuna uuesti õppima asumine nõuab sisemist motivatsiooni, julgust ning igapäeva elu kõrvalt on see suur väljakutse. Meie ümber on aga inimesi, kes leiavad jõu ning aja, et erinevate takistuste kiuste uuesti õpinguid alustada või end täiendada.

Sel aastal viib Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras konkurssi läbi kahes kategooriasaasta õppija ja meie linna või valla õpitegu.

Ootame esitama aasta õppija kandidaadiks neid inimesi, kes on jätkanud täiskasvanuna katkenud haridusteed, osalenud täienduskursustel või omandanud uue eriala ning seeläbi muutnud oma elu. Loe edasi

HKHK tutvustas EKEÜ juubeliseminaril HPP projekti

 Eesti Kutseõppe Edendamise Ühing (EKEÜ) tähistas aprillikuus oma tegutsemise 20. aastapäeva Kuressaares juubeliseminariga, kus HKHK-l oli võimalus tutvustada koos TLU Haapsalu Kolledži projektimeeskonnaga meie ühist rahvusvahelist Health Promotion Programme projekti. Projekti üheks eesmärgiks on arendada välja tervisedenduse alaseid aineprogramme ja antud seminaril oli hea võimalus tutvustada neid kutsekoolide juhtkondadele, et koolid saaksid vajadusel ja võimalusel neid õppetöö osana kasutama hakata. Loe edasi

Lapitööde kursusel valmisid kaunid lapitekid

Jaanuarist aprillikuuni käisid HKHK-s õhtuti koos 9 õmblushuvilist Lääne- ja Harjumaalt, et õmblemisõpetaja Janne Muuli juhendamisel õppida selgeks lapitöö tarkused. Lapitehnika algursuse tulemusena valmisid kaunid lapitööd tegijale endale, lastele ja lapselastele. Agaramad õppijad said kursuse käigus valmis koguni mitu tekki või valmistasid lapitehnikas teisigi kodutekstiile. Tekid on eriilmelised ning erinevates tehnikates väljendades tegija maitset ja oskusi ning sobivust teki kasutajale ruumis või interjööris. Loe edasi

Mööblirestauraatorid valmistasid õpitoas pärnapuust lusikaid

11. aprillil käis mööblirestauraatori eriala õpilastel külas puukäsitööline Meelis Kihulane, kes hoiab elus rahvapärast puukäsitööd ja restaureerib vanu puitesemeid -ja mööblit ning valmistab tellimisel ka uusi. Meelis on võtnud endale eesmärgiks säilitada ja anda edasi vanu puukäsitöö oskusi ning 20-aastase  restaureerimise kogemuse tõttu kuulub ta ka restaureerijate kutsekomisjoni. Loe edasi