Tekstiilide värvimise koolitus väikeettevõtjale

Koolitaja Marju Heldema

Registreerin koolitusele

Koolituse maht: 27 akadeemilist tundi

Koolituse läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Uuemõisa. Tekstiilitöö klass, kus on olemas värvimiseks mõeldud töövahendid. Õpe sisaldab õppekäiku bussiga (korraldab kool).

Õppekavarühm: tekstiili, rõivaste, jalatsite valmistamine ning naha töötlemine

Koolituse läbiviimise aeg:

31. oktoober, kell 17:00-20:00 Marje Loide
2. november, kell 10:00 – 16:15 õppekäik metsa Marje Loidega

23. november, kell 10:15- 16:35 Marju Heldema

24. november, kell 10:15- 15:45 Marju Heldema

Koolitajad on Marju Heldema ja Marje Loide. Marju Heldema on

Koolitaja Marje Loide

tekstiilivaldkonna juhtõpetaja. Ta on lõpetanud TÜ VKA- rahvusliku tekstiili eriala (2002). Aastate õpetaja 2014. Eesti aasta koolitaja 2008. Marje Loide on bioloog-botaanik ja HKHK loodusturismi kursuste floora, fauna ja seened õpetaja.

Sihtrühm: õppele on oodatud väikeettevõtlusega tegelevad käsitöömeistrid, aga ka alustavad käsitöölised, kes vajavad oma erialase töö tegemiseks uusi oskusi erinevate tekstiilmaterjalide värvimisel. Kursus on sobilik ka turismiga tegelevad väikeettevõtjad, kes pakuvad oma klientidele elamusõpet (eelistatud vanusegrupp 50+).

Eesmärk ja õpiväljundid:

Koolituse lõppuks õppija

  • Värvib tekstiili, kasutades erinevaid värvitehnoloogiaid ja õigeid töövõtteid, arvestades keskkonnahoiu põhimõtetega ja tööohutuse nõuetega

Kursuse teemad on täpsemalt õppekavas

  • Looduslike värvitaimede  ja – seente tundma õppimine ja kogumine. Õppekäik metsa.
  • Tekstiilmaterjalide värvimise terminoloogia ja töövõtted

Grupi suurus: 12 inimest

Koolitusel osalemiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe. Registreerumisel palume tutvuda HKHK täiskasvanute koolituskursuste korraldamise eeskirjaga. Tasuta kursustele saamiseks tuleb täita elektrooniline registreerimisvorm õppeinfosüsteemis, kus saab kirjeldada koolitusvajadust ja motivatsiooni. Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ning põhjendus. Teiega võetakse ühendust.

Kursuse toimumist finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“.

Registreerin koolitusele

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram