Rahvarõiva särgi valmistamine

Koolitaja Janne Muuli

Registreerin koolitusele

Õppekavarühm: käsitöö

Koolituse maht: 79 akadeemilist tundi

Koolituse läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, uuemõisa Haapsalu. Koolitus toimub tekstiilitöö klassis, kus on olemas õppeks vajalikud vahendid.

Koolituse läbiviimise aeg: jaanuarist aprillini 2019. Aeg täpsustub. Kahel korras nädalas, al kl 17:30-20:30

Koolitajad on  Marju Heldema, tekstiilivaldkonna

Koolitaja Epp Klimenko

juhtõpetaja. Ta on lõpetanud TÜ VKA

rahvusliku tekstiili eriala (2002). Janne Muuli, käsitööõpetaja ja õmblusvaldkonna õpetaja ning kogemustega koolitaja, ettevõtja. Epp Klimenko, Haapsalu KHK käsitööõpetaja ja koolitaja. Epp on Läänemaa aasta koolitaja.

Sihtrühm: rahvatantsurühmade juhendajad, käsitööettevõtjad. Koolitus sobib käsitöö teemavaldkonnaga kokku puutuvatele spetsialistidele (vanusegrupp 50+), kes vajavad koolitust

Koolitaja Marju Heldema

Väljundid:

Koolituse eesmärgiks on rahvarõivatraditsiooni alalhoidmine ja jätkamine. Koolituse läbinu tunneb oma paikkonna rahvarõivaste ajalugu ja on omandanud rahvarõiva särgi valmistamisvõtted.

Koolituse lõpuks õppija:

  • Teab oma paikkonna särkide eripärasid ning valib ja valmistab vastava piirkonna särgi
  • Konstrueerib või kohandab särgi lõike, lõikab särgi detailid välja ning õmbleb ja tikib rahvarõiva särgi

Teemad täpsemalt õppekavas

  • Sissejuhatus rahvarõiva särkide ajalukku, erinevate piirkondade särgid, nende eripärad (5 auditoorset tundi). Õppekäik muuseumisse. Särgi kavandamine vastavalt piirkonnale (5 auditoorset tundi).
  • Sissejuhatus särkide õmblemisse, mõõtude võtmine ja lõike konstrueerimine. Särgi välja lõikamine (10 praktilist õppetundi)
  • Särgikirjade valimine. Mustri märkimine (4 auditoorset tundi)
  • Materjali valik ja tööproovide tikkimine (5 praktilist õppetundi)
  • Tikkimine, pilutamine ja kurrutamine (20 praktilist õppetundi)
  • Särgi õmblemine (20 praktilist õppetundi)
  • Lisandid ja viimistlemine. Töö esitlemine (10 praktilist õppetundi

Grupi suurus: 10 inimest

Maksumus: 280  eurot. Särgi valmistamiseks vajalikud vahendid ostab õppija.

Info ja registreerimine: koolitusjuht Ingrit Kera, koolitused@hkhk.edu.ee Telefon: 6661745, 5081016

Koolitusele registreerimiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe ning tutvuda kursuste korraldamise korraga.

Registreerin koolitusele

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram