Soome keel majutus-, toitlustus- ja turismiettevõtte teenindajale

KOOLITUSGRUPP ON KOMPLEKTEERITUD

Registreerin koolitusele

Koolitaja Ülle Ojamäe on lõpetanud Tallinna Pedagoogikaülikool eesti filoloogia eriala (eesti keele ja kirjanduse õpetaja, 1995). Alates 01.09.2005 Haapsalu Kutsehariduskeskuse soome keele õpetaja ja koolitaja. Viinud läbi soome keele kursusi täiskasvanud õppijatele. On läbi viinud erialase soome keele tunde majutusteeninduse, koka, loodusturismi korralduse, maaturismi teeninduse eriala õppijatele ja turismisektori klienditeeninduse töötajatele. Alates 01.09.2005 Haapsalu Kutsehariduskeskuse soome keele õpetaja.
Koolitaja Ülle Ojamäe

Koolituse maht: 60 akadeemilist tundi

Õppekavarühm: isikuareng

Koolituse läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Uuemõisa. II korrus (õppelass 204)

Koolituse läbiviimise aeg: 8.02-12.04.18, neljapäeviti kell 17:00 – 20:00 ja pühapäeviti kell 10:00 – 12.15

Koolitaja Ülle Ojamäe on lõpetanud Tallinna Pedagoogikaülikoolis eesti filoloogia eriala (eesti keele ja kirjanduse õpetaja, 1995). Alates 01.09.2005 Haapsalu Kutsehariduskeskuse soome keele õpetaja ja koolitaja. Viinud läbi soome keele kursusi täiskasvanud õppijatele. On läbi viinud erialase soome keele tunde majutusteeninduse, koka, loodusturismi korralduse, maaturismi teeninduse eriala õppijatele ja turismisektori klienditeeninduse töötajatele.

Sihtrühm: erialase hariduseta majutus-, toitlustus- ja turismiettevõtte teenindajad, kes igapäevaselt suhtlevad klientidega teenindussituatsioonis.

Õppe alustamise nõuded: koolitusel osalemise eeldus on töötamine majutus-,  toitlustus- või turismiettevõttes. Eeldatav keeletase  A 1.2 ja A 2.

Eesmärk ja õpiväljundid:
Koolituse lõppuks õppija

 • Suhtleb korrektselt lihtsamatel igapäevaelu- ja ühiskondlikel teemadel soome keeles;
 • Mõistab ja kasutab suhtlemisel lihtsamat turismi-, majutus- ja toitlustusalast soome keele terminoloogiat;
 • Suhtleb kliendiga turismi-, majutus- või toitlustusasutuse tegevustega seotud teemadel soome keeles;
 • Tutvustab kliendile situatsioonist lähtuvalt vaba aja tegevuste, eesti kultuuri ja kultuuriasutustega seotud teenuseid soome keeles.

Kursuse teemad (täpsemalt õppekavas):

 • Viisakusväljendid, pöördumine. Sina/teie.
 • Abi pakkumine ja palumine. Küsimuste esitamine ja neile vastamine.
 • Majutus-, toitlustus- ja turismiasutuse teenused, nende tutvustamine ja soovitamine kliendile. Telefonile ja e-kirjale vastamine.
 • Tee juhatamine. Transport. Liiklus ja liiklemine tänaval.
 • Igapäevaelu: uudised ja maailm meie ümber.
 • Vaba aja tegevused.
 • Eesti kultuurielu – teater, kontsert, kino, raamatukogu, muuseum, vaatamisväärsused, nende külastamine. Piletid ja lahtiolekuajad.
 • Soome ja eesti kultuuri sarnasused ja erinevused. Kombed ja tähtpäevad, nende tähistamine.
 • Õppetöös käsitletakse soome keele grammatikat teemadega seotult.

Grupi suurus: 12 inimest

Info ja registreerimine koolitusjuht Ingrit Kera, koolitused@hkhk.edu.ee, 666 1745, 508 1016.

Õppekava

Osaleja avaldus

Koolitusele registreerimiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe. Registreerumisel palume tutvuda ka HKHK täiskasvanute koolituskursuste korraldamise eeskirjaga. Kursuse on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, kursuse toimumist finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“. Tasuta kursustele saamiseks tuleb täita avaldus, kus saab kirjeldada koolitusvajadust ja motivatsiooni. Programmi sihtgrupiks on erialase hariduseta ja keskhariduseta täiskasvanud ning tööealine elanikkond (vanuses 50+). Õppele ei saa me võtta tasemeõppes õppijaid! Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ning põhjendus (motivatsioonikiri Teie avaldusel). Avaldust ei pea veel allkirjastama. Täidetud avaldust ootame tagasi aadressil koolitused@hkhk.edu.eeTeiega võetakse ühendust.

Registreerin koolitusele