Keeleõppeprojekt lõppes seminariga

4.aprillil toimus Haapsalu Kutsehariduskeskuse 2017/2018. õppeaasta täiendava keeleõppe projekti lõpuseminar. Õpilased esitlesid seminaril kogu õppeaasta vältel läbi viidud tegevusi nii täiendava eesti keele õppes kui ka erialases võõrkeeleõppes majutusteeninduse, bürootöö ja loodusturismi korralduse erialal.

Projekti täiendava eesti keele õppe tegevused olid suunatud eesti keelest erineva emakeelega õpilaste toetamiseks, kelle eesti keele oskuse tase ei ole piisav erialaõpingutes toimetulemiseks. Kogu õppeaasta vältel osalesid õpilased täiendava eesti keele tundides, harjutasid koos tugiõpilastega eesti suhtluskeele vilumust nii seikluspargis kui ka kultuuri- ja ühiskonnaelus Energia Avastuskeskuses kui ka eesti kööki tutvustavates toitlustuskohtades.

Täiendava erialase võõrkeeleõppe tegevuste eesmärgiks oli toetada teeninduserialade õpilaste võõrkeelse suhtlusoskuse omandamist ehedates erialastes situatsioonides ja keelekeskkonnas, samuti kujundada kooliõpingute käigus omandatu vilumust võõrkeeles suhtlemisel. Õpilased käisid Helsingis loodusmuuseumis giidiga Soome loodusega tutvumas ja Soome turismimessil, toimusid venekeelsed meeskonnatöömängud, inglise keele laager, ühised õppetöötegevused Ida-Virumaa Kutseõppekeskuses koos hotellitööga tutvumisega Toila spaahotellis, võõrkeelse kontserti ja võõrkeelse giidiga Ajaloo- ja Filmimuuseumi külastused.

Projekti tegevustest valmis blogi. Projekti käigus valmib veel 2 e-õppe kursust erialase eesti keele õppe toetamiseks.

Täiendava keeleõppe tegevusi koordineeris inglise keele õpetaja Liis Rüü. Keeleõppe projekti rahastas SA Innove Euroopa Liidu Sotsiaalfondist PRÕM projekti alameetme „Keeleõppetegevused edukamaks toimetulekuks tööturul“ elluviimiseks.

Keeleõppeprojekti lõpuseminari fotod HKHK Facebooki galeriis.

Ülle Ojamäe
Täiendava keeleõppe projekti koostaja

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram