Allergiate ja toidutalumatustega arvestamine ühiskondlikes toitlustusasutustes

Koolitaja Aili Tervonen
Koolitaja Tiina Sootalu

KOOLITUSGRUPP ON KOMPLEKTEERITUD

Koolituse maht: 32 akadeemilist tundi (12 õppetundi auditoorset tööd ja 20 õppetundi praktilist õpet)

Õppekavarühm: kokandus

Koolituse läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Uuemõisa, HKHK peahoone õppeköök 123

Koolituse läbiviimise aeg: 19.09 – 12.10.17, kell 17:00 (teisipäevad ja neljapäevad). Teoreetilist õpet 4 õppetundi korraga, praktilist õpet 5 õppetundi korraga.

Koolitajad on Aili Tervonen , Tiina Sootalu, Kersti Raak ja Kerlin Ledis.

Aili Tervonen (Mag.) on lõpetanud Eesti Põllumajandusülikooli kodumajanduse eriala, kutseõpetaja HKHKs alates 2001. aastast. Tiina Sootalu on lisaks kokanduse erialale lõpetanud Tallinna Ülikooli kutsepedagoogika. Kutseõpetaja HKHK-s alates 2005. aastast. EHRL Kutsekvalifikatsiooni eksamikomisjoni liige alates 2009. aastast. Tal on kokk tase IV kutsekvalifikatsioon. Kersti Raak on lõpetanud Tallinna Juhkentali Kaubanduskool, kokk välisturistide toitlustamise oskusega. Kutseõpetaja HKHK-s alates 2007 aastast. EHRL kutsekvalifikatsiooni eksamikomisjoni liige alates 2010, kokk tase IV kutsekvalifikatsioon. Kerlin Ledis kogemustega koolitaja. Tal on kokk tase 5 kutsetunnistus.

Sihtrühm: ühiskondlikus toitlustuses (lasteaiad, lastekodud, koolid, haiglad, taastusravikeskused) töötavad kokad ja abikokad, kes puutuvad kokku klientide toitumisalaste spetsiifiliste vajadustega ning vajavad täienduskoolitust.

Õppe alustamise nõuded: eeldatakse toitlustusalaseid põhiteadmisi ja oskusi ning toitlustuses töötamise kogemust.

Eesmärk ja õpiväljundid:

  • teab ja oskab kirjeldada toiduallergiate ja -talumatuse spetsiifikat;
  • kohandab ja koostab juhendi alusel tasakaalustatud menüü toiduallergiate ja -talumatustega klientidele.

Kursuse teemad (täpsemalt õppekavas):

  • toitumuslikud probleemid;
  • menüü koostamine toiduallergiate ja –talumatuste korral;
  • toitude ja jookide valmistamine, arvestades võimalikke toorainete asendusvõimalusi ja liitprobleemide esinemist.

Grupi suurus: 12 inimest

Info ja registreerimine koolitusjuht Ingrit Kera, koolitused@hkhk.edu.ee, 666 1745, 521 8963.

Koolitusele registreerimiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe. Registreerumisel palume tutvuda ka HKHK täiskasvanute koolituskursuste korraldamise eeskirjaga. Kursuse on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, kursuse toimumist finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“. Tasuta kursustele saamiseks tuleb täita avaldus, kus saab kirjeldada koolitusvajadust ja motivatsiooni. Programmi sihtgrupiks on erialase hariduseta ja keskhariduseta täiskasvanud ning tööealine elanikkond (vanuses 50+). Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ning põhjendus (motivatsioonikiri Teie avaldusel). Avaldust ei pea veel allkirjastama. Täidetud avaldust ootame tagasi aadressil koolitused@hkhk.edu.ee. Teiega võetakse ühendust.

Õppekava

Osaleja avaldus

Registreerin koolitusele