Andmeanalüüs MS Excel baasil

Koolitaja Tarvo Pikkaro
Koolitaja Tarvo Pikkaro

Registreerin koolitusele

KOOLITUSGRUPP ON KOMPLEKTEERITUD

Koolituse maht: 33 akadeemilist tundi (10 õppetundi auditoorset töö ja 23 akad tundi praktilist õpet)

Õppekavarühm: arvutikasutus

Koolituse läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Uuemõisa, III korrus, arvutiklass

Koolituse läbiviimise aeg: 5. veebruar kuni 12. märts. Toimub teisipäeviti ja neljapäeviti, kell 10:15 – 12:30

Koolitaja on Tarvo Pikkaro.  Koolitaja omab vastava eriala kvalifikatsiooni ning 12 aastast töökogemust koolitajana.  Tarvol on  Tallinna Ülikool Haapsalu Kolledž rakendusinformaatika ja sotsiaaltöö valdkonna kõrgharidus.

Sihtrühm: igapäevased arvutikasutajad, kellel on vajadus töödelda ja analüüsida või visualiseerida suuri andmehulki. Näiteks: müügiosakondade töötajad, kliendihaldurid, keskastmejuhid, spetsialistid, sekretärid, raamatupidajad jt, kes oma igapäevatöös kasutavad tabelarvutust.

Õppe alustamise nõuded: arvutikasutusoskus baastasemel

Eesmärk ja õpiväljundid:
Koolituse lõppuks õppija

  • Kasutab iseseisvalt tabelitöötlusprogrammi MS Excel
  • Töötleb ülesandes antud andmeid kasutades sobilikke funktsioone
  • Orienteerub andmetes ja visualiseerib neid graafiliselt

Kursuse teemad on täpsemalt õppekavas:

  • Baaskasutus
  • Erinevad funktsioonid
  • Andmete visualiseerimine

Grupi suurus: 12 inimest

Koolitusel osalemiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe. Registreerumisel palume tutvuda HKHK täiskasvanute koolituskursuste korraldamise eeskirjagaTasuta kursustele saamiseks tuleb täita elektrooniline registreerimisvorm õppeinfosüsteemis, kus saab kirjeldada koolitusvajadust ja motivatsiooni. Programmi sihtgrupiks on erialase hariduseta ja keskhariduseta täiskasvanud ning tööealine elanikkond (vanuses 50+). Õppele ei saa me võtta tasemeõppes õppijaid! Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ning põhjendus. Teiega võetakse ühendust.

Kursuse on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, kursuse toimumist finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“.

Registreerin koolitusele

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram