Andmeanalüüs MS Excel baasil

Registreerin koolitusele

Koolituse maht: 33 akadeemilist tundi (10 õppetundi auditoorset töö ja 23 akad tundi praktilist õpet)

Õppekavarühm: arvutikasutus

Koolituse läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Uuemõisa, III korrus, arvutiklass

Koolituse läbiviimise aeg: 5. november kuni 10. detsember, kell 17:00- 19:15 (3 akad tundi korraga). Õpe toimub kahel korral nädalas, teisipäeviti ja neljapäeviti.

Koolitaja on Marek Seil. Marek on HKHK arvutivaldkonna koolitaja ja kutseõpetaja ning IT-juht.

Sihtrühm: igapäevased arvutikasutajad, kellel on vajadus töödelda ja analüüsida või visualiseerida suuri andmehulki. Näiteks: müügiosakondade töötajad, kliendihaldurid, keskastmejuhid, spetsialistid, sekretärid, raamatupidajad jt, kes oma igapäevatöös kasutavad tabelarvutust.

Õppe alustamise nõuded: arvutikasutusoskus baastasemel

Eesmärk ja õpiväljundid:
Koolituse lõppuks õppija

  • Kasutab iseseisvalt tabelitöötlusprogrammi MS Excel
  • Töötleb ülesandes antud andmeid kasutades sobilikke funktsioone
  • Orienteerub andmetes ja visualiseerib neid graafiliselt

Kursuse teemad on täpsemalt õppekavas

  • Baaskasutus
  • Erinevad funktsioonid
  • Andmete visualiseerimine

Grupi suurus: 10 inimest

Koolitusel osalemiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe. Registreerumisel palume tutvuda HKHK täiskasvanute koolituskursuste korraldamise eeskirjaga. Tasuta kursustele saamiseks tuleb täita elektrooniline registreerimisvorm õppeinfosüsteemis, kus saab kirjeldada koolitusvajadust ja motivatsiooni. Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ning põhjendus. Teiega võetakse ühendust. Kursuse toimumist finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“.

Registreerin koolitusele

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram