Andmeanalüüs MS Excel baasil

KOOLITUSGRUPP ON KOMPLEKTEERITUD

Koolituse maht: 33 akadeemilist tundi (10 õppetundi auditoorset töö ja 23 akad tundi praktilist õpet)

Õppekavarühm: arvutikasutus

Koolituse läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Uuemõisa. Arvutiklass 309

Koolituse läbiviimise aeg: 15. märts – 24. mai (kolmapäev, 1 kord nädalas a´3 akad tundi korraga). Kell 17:00 -19:30. Kokku on 11 koolituspäeva.

Koolitaja: Mario Metshein, Haapsalu KHK arvutivaldkonna kutseõpetaja ja kogemustega koolitaja. Tallinna Ülikool Haapsalu Kolledž rakendusinformaatika.

Sihtrühm: igapäevased arvutikasutajad, kellel on vajadus töödelda ja analüüsida või visualiseerida suuri andmehulki. Näiteks müügiosakondade töötajad, kliendihaldurid, keskastmejuhid, spetsialistid, sekretärid, raamatupidajad jt, kes oma igapäevatöös kasutavad tabelarvutust.

Eesmärk ja õpiväljundid:
Koolituse lõppuks õppija

  • Kasutab iseseisvalt tabelitöötlusprogrammi MS Excel
  • Töötleb ülesandes antud andmeid kasutades sobilikke funktsioone
  • Orienteerub andmetes ja visualiseerib neid graafiliselt

Kursuse teemad (täpsemalt õppekavas):

  • Baaskasutus (2 teooria + 7 praktilist tundi)
  • Erinevad funktsioonid (6 teooria + 9 praktilist tundi)
  • Andmete visualiseerimine (2 teooria + 7 praktilist tundi)
  • SmartArt ja pildid

Grupi suurus: 12 inimest

Õppekava

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram