Andres Nurk: “Infotehnoloogia nõuab järjekindlat enesearendamist”

poisidAndres Nurk on pärit Hiiumaalt. Põhikooli lõpetamise järel jätkas ta õpinguid Käina Gümnaasiumis nagu paljud ta klassikaaslased. Keskkoolis läbis Andres 10.klassi, kuid mõttes mõlkus tal õppida siiski midagi praktilisemat, sest ülikool polnud sel ajal noormehe eesmärgiks. Suur soov oli pääseda mandrile – Hiiumaa hakkas talle sel ajal juba kitsaks jääma.

2008.a sügisel, kui Andres Haapsalu Kutsehariduskeskuse tee ette võttis, oli tal üheks mõtteks, et võiks õppida kokaks. Huvipakkuv tundus ka arvutieriala, sest innuka arvutimängude mängijana tundis ta end ka arvutivaldkonnas päris kodus olevat.

Arvutiteeninduse erialale oli 2008. aastal konkurss paar soovijat ühele kohale. Andres tegi testi, läbis vastuvõtuvestluse ning osutus vastuvõetuks. Algas õppetöö ning selgus, et arvutimängud on vaid üliväike osa võimalustest, mida pakub arvutimaailm. Esimene kursus algas kohe uute ja põnevate avastustega erinevate arvutiõpetajate käe all. Eriti pakkusid noormehele huvi arvutivõrkude ja andmeside õppeained, mida õpiti õpetaja Marko Kõrva tundides. Kuna õppetöö oli päris raske, siis juba esimesel õppeaastal katkestasid õppetöö paljud, kellega koos sügisel oli alustatud.

Kool on andnud eluks kaasa palju kasulikku

2012.a. kevadel lõpetas Andres Haapsalu Kutsehariduskeskuses arvutiteeninduse eriala. Oma sõnul on noormees koolist saanud väga hea erialase hariduse, palju tutvusi ja oskused iseseisvaks eluks. Kui õpilane on huvitatud erialast, küsib ja tahab teada, siis saab ta alati tuge ja vastuseid oma küsimustele. Kui aga endal huvi puudub, siis on ka õpetajatel raske talle midagi pakkuda. Samuti on noormees koolile väga tänulik võimaluse eest korraldada traditsioonilist arvutimängude võrgupidu HKHK LanParty. Kogu mitmepäevase suurürituse organiseerimine, turundus, juhtimine ja meeskonnatöö annavad suurepärased kogemused kogu eluks.

Neljandal kursusel oli Andresel võimalusel osaleda kutsemeistrivõistluste Noor Meister 2011 infotehnoloogia võistlustel. Suur oli rõõm ja üllatus, kui võistlusettevalmistusi kroonis edu – III koht Windowsi kategoorias ning meeskondlik esikoht koos kursusekaaslase Kristjan Hiisiga (fotol paremal). See oli vääriliseks tasuks õpetajate Oliver Karjase ja Kaido Kiviojaga veedetud pikkade õhtutundide eest kooli riistvaralaboris, kus üksikasjalikult töötati läbi kõik võistlusteemad. Saavutatud tulemuste põhjal olid noormehed ka ühed Euroopa kutsemeistrivõistluste kandidaadid.

Infotehnoloogia puhul on väga oluline, et peab ennast palju ise arendama, uurima ja juurde õppima. Koolis õpitud põhiteadmised jäävad samaks, aga tehnoloogia muutub ja areneb ning kui tahad olla edukas, pead nende arengutega kursis olema. Praegustele arvutiõpilastele soovitab Andres: „Õppige palju, õppige iseseisvalt – aga ärge seejuures unustage olla noored! Olge aktiivsed ja võtke kõigest osa, mida elu pakub!“

Praegu töötab Andres firmas ATEA AS IT-spetsialistina. Ettevõte tegeleb taristuteenuste väljaarendamise ja haldamisega ning noormehe ülesandeks on ettevõtete täisväärtuslike infosüsteemide arendamine, haldamine ja lõppkasutajatele toe pakkumine. Edaspidi plaanib ta kindlasti jätkata ka õpinguid kõrgkoolis, et saada veelgi juurde teadmisi ja oskusi.

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram