Arhiivitöö

Registreerin koolitusele

Koolituse maht: 30 akadeemilist tundi

Õppekava: Bürootöö

Koolituse läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Uuemõisa, Haapsalu

Koolituse läbiviimise aeg: märts kuni november 2020

Koolitaja on Eve Toomsar. Evel on arhivaari kutsetunnistus aastast 2009. Aastatel 2008-2016 oli ta  Rahvusarhiivi Haapsalu osakonna juhataja, hetkel Rahvusarhiivi Tallinna kogumisosakonna arhivaar-inspektor, tööülesanneteks asutuste nõustamine ja dokumentide hindamine. Alates 2017. aasta kevadest on HKHK bürootöö eriala õpetaja.

Sihtrühm: täiskasvanud, kes on huvitatud arhiivitöö algteadmistest

Eesmärk ja õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija

  • tuleb toime arhiivi korrastamise, kirjeldamise ja kaitse korraldamisega, tagades dokumentide leitavuse ja säilimise

Avatud õppe teemad on toodud täpsemalt õppekavas: 

  • Arhiivikorrastamine
  • Arhiivikirjeldamine
  • Dokumentide säilitamine ja kaitse korraldamine

Maksumus: 560,00 eurot

Info ja registreerimine: koolitusjuht Ingrit Kera, ingrit.kera@hkhk.edu.ee Telefon: 6661745, 5081016

Koolitusele registreerimiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe ning tutvuda kursuste korraldamise korraga.

HKHK tööalaseid täienduskoolitusi on võimalik kasutada varasemate õpingute ning töökogemuse arvestamisel (VÕTA) tasemeõppes.

Avatud õpe on tasemeõppest üks moodul, kus koolitataval on võimalus liituda tasemeõppega kutseõppe keskhariduse baasil või sessioonõppe õppekavade järgi õppijatega, valides endale sobiva mooduli. Moodulõppe eesmärgiks on pakkuda uusi, alternatiivseid õpivõimalusi täiskasvanutele.

Registreerin koolitusele

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram