Arvuti baaskursus

Koolitaja Airi Aavik

Registreerin koolitusele

KOOLITUSGRUPP ON KOMPLEKTEERITUD

Koolituse maht: 40 akadeemilist tundi, millele lisandub 8 tundi iseseisvat tööd

Koolituse läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Uuemõisa, III korrus, arvutiklass. Õppijatele on klassis olemas individuaalsed töökohad, klassiruumid vastavad õppetöö läbiviimise tingimustele. Vajadusel või kasutada kooli raamatukogu täiendavate ülesannete või harjutuste tegemiseks.

Õppekavarühm: arvutikasutus

Koolituse läbiviimise aeg:  7., 11., 14., 18., 21., 25. november ja  2., 5., 9., 12. detsember,  kell 17.00 – 20.00

Koolitaja on Airi Aavik.  Airil on rakenduslik kõrgharidus Tallinna Ülikoolist. Lisaks on ta lõpetanud TLÜ Haapsalu Kolledži „nutiõpetaja“ eriala ning 2019 lõpetas edukalt magistriõpingud. Airil on tehnikateaduste magistrikraad. Koolitaja töötab HKHK-s haridustehnoloogina ja on TLÜ Haapsalu Kolledži haridustehnoloogia lektor ning on HITSA koolitaja. Põhiliselt koolitab ta erinevate haridusasutuste õpetajaid kasutama digitehnoloogiat õppetöös. Airil on täiskasvanute koolitaja 6. taseme kutsetunnistus

Sihtrühm: 50-aastased ja vanemad isikud, kes vajavad arvutikasutamise algteadmisi tööalaselt.  Aga ka teenindussektoris töötavad inimesed, kellel napib arvutialaseid algteadmisi igapäevaste tööülesannete edukaks sooritamiseks (nt: kaubandustöötajad, teenindajad, administraatorid jt).  Õppele on oodatud kõik aegunud või puuduliku arvutikasutamise oskusega inimesed, kes vajavad arvutialast algõpet.

Eesmärk ja õpiväljundid:
Koolituse lõppuks õppija

 • Loob ja haldab faile ja kaustu. Töötab erinevate akendega arvuti töölaual.
 • Kirjeldab ergonoomilisi töövõtteid arvutiga töötamisel.
 • Koostab ja saadab korrektse manusega e-maili, sh manustab digiallkirjastatud dokumenti.
 • Kasutab internetti ja sotsiaalmeediat: oskab infot otsida ja salvestada, mõistab interneti kasutamisega kaasnevaid ohtusid.
 • Koostab iseseisvalt tekstitöötlusdokumendi, lihtsama tabeli tabelarvutustarkvaraga ja vabavaralise pilditöötlusprogrammi põhivõtteid.

Kursuse teemad on täpsemalt õppekavas

 • Ohutusnõuded kuvariga töötamisel, arvutitöö ergonoomia. Arvuti riist- ja tarkvara. Failihalduse üldpõhimõtted. Kopeerimine, teisaldamine, kustutamine, otsingute tegemine. Töö mitme aknaga. Faililaiendid. Tõrked arvuti töös, lihtsamate probleemide iseseisev lahendamine.
 • Navigeerimine veebis
 • Eesti e-riigi teenused
 • Elektronpost ja Google teenused
 • Tekstitöötlusprogrammi kasutamine
 • Tabeltöötlusprogrammide põhioperatsioonid
 • Nutivahendi baasteadmised
 • Sotsiaalmeedia kasutamine igapäevases tööelus

Grupi suurus: 12 inimest

Koolitusel osalemiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe. Registreerumisel palume tutvuda HKHK täiskasvanute koolituskursuste korraldamise eeskirjaga. Tasuta kursustele saamiseks tuleb täita elektrooniline registreerimisvorm õppeinfosüsteemis, kus saab kirjeldada koolitusvajadust ja motivatsiooni. Programmi sihtgrupiks on erialase hariduseta ja keskhariduseta täiskasvanud ning tööealine elanikkond (vanuses 50+). Õppele ei saa me võtta tasemeõppes õppijaid. Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ning põhjendus. Teiega võetakse ühendust.

Kursuse on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, kursuse toimumist finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“.

Registreerin koolitusele

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram