Arvuti baaskursus

Koolitaja Airi Aavik

Registreerin koolitusele

KOOLITUSGRUPP ON KOMPLEKTEERITUD

Koolituse maht: 48 akadeemilist tundi

Õppekavarühm: arvutikasutus

Koolituse läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Uuemõisa. Arvutiklass 301

Koolituse läbiviimise aeg: 4. oktoober kuni 6. detsember (neljapäeviti), kell 17:00-20:00

Koolitaja on Airi AavikAiril on rakenduslik kõrgharidus. Lisaks on lõpetanud 2015. a Haapsalu Kolledži „nutiõpetaja“ eriala. Al 2017 a. õpib  TLÜ haridustehnoloogia magistriõppes.  Airi töötab teist aastat HKHK-s haridustehnoloogina. Ta on Haapsalu Kolledži haridustehnoloogia lektor ja HITSA koolitaja. Koolitab erinevate haridusasutuste õpetajaid kasutama tänapäevast digimaailma õpetajatele ja õpilasele kasulikul ning vajalikul moel. Omab täiskasvanute koolitaja 6.taseme kutsetunnistust

Sihtrühm: Teenindussektoris töötavad inimesed, kellel napib arvutialaseid algteadmisi igapäevaste tööülesannete edukaks sooritamiseks (nt: kaubandustöötajad, teenindajad, administraatorid jt). Aegunud või puuduliku arvutikasutamise oskusega inimesed, kes vajavad arvutialast algõpet.

Eesmärk ja õpiväljundid:
Koolituse lõppuks õppija

 • Loob ja haldab faile ja kaustu. Töötab erinevate akendega arvuti töölaual.
 • Kirjeldab ergonoomilisi töövõtteid arvutiga töötamisel.
 • Koostab ja saadab korrektse manusega e-maili, sh manustab digiallkirjastatud dokumenti.
 • Kasutab internetti ja sotsiaalmeediat: oskab infot otsida ja salvestada, mõistab interneti kasutamisega kaasnevaid ohtusid.
 • Koostab iseseisvalt tekstitöötlusdokumendi, lihtsama tabeli tabelarvutustarkvaraga ja vabavaralise pilditöötlusprogrammi põhivõtteid.

Kursuse teemad (täpsemalt õppekavas):

 • Sissejuhatus kursusesse
 • Navigeerimine veebis
 • Eesti e-riigi teenused
 • Elektronpost ja Google teenused
 • Tekstitöötlusprogrammi kasutamine
 • Tabeltöötlusprogrammide põhioperatsioonid
 • Nutivahendi baasteadmised
 • Sotsiaalmeedia kasutamine igapäevases tööelus

Grupi suurus: 12  inimest

Õppekava

Koolitusel osalemiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe. Registreerumisel palume tutvuda HKHK täiskasvanute koolituskursuste korraldamise eeskirjagaTasuta kursustele saamiseks tuleb täita elektrooniline registreerimisvorm õppeinfosüsteemis, kus saab kirjeldada koolitusvajadust ja motivatsiooni. Programmi sihtgrupiks on erialase hariduseta ja keskhariduseta täiskasvanud ning tööealine elanikkond (vanuses 50+). Õppele ei saa me võtta tasemeõppes õppijaid! Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ning põhjendus. Teiega võetakse ühendust.

Kursuse on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, kursuse toimumist finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“.

Registreerin koolitusele

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram