Arvuti väikeettevõtja töövahendina

Koolitaja Airi Aavik

Registreerin koolitusele

Koolituse maht: 40 akadeemilist tundi

Õppekavarühm: arvutikasutus

Koolituse läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Uuemõisa. Arvutiklass 309.

Koolituse läbiviimise aeg: 05.10 – 07.12.2017 (neljapäeviti), kell 17:00 -20:00 (4 õppetundi).

Koolitaja on Airi Aavik, Haapsalu KHK haridustehnoloog. Airi on omandanud koolieelse pedagoogika hariduse, millele on lisaks õpitud haridustehnoloogiat (TLÜ HK 2013 – 2015). Airi on HITSA arvutikoolitaja alates 2012 ja TÜ Haapsalu Kolledzi haridustehnoloogilise täiendkoolituse lektor alates 2015. Täiskasvanute koolitaja kutsetunnistus, tase 6 (al 2016).

Sihtrühm: väikeettevõtete töötajad, alustavad ettevõtjad ja inimesed, kes vajavad oma töö planeerimiseks ja läbiviimiseks veebipõhiseid vahendeid.

Õppe alustamise nõuded: arvutikasutusoskus algtasemel, st:

 • oskab kasutada veebilehitsejat (brauserit)
 • teeb elementaarset tekstitöötlust
 • oskab mitut veebilehte samal ajal avada ja hallata
 • kasuks tuleb, kui Google konto on olemas (ehk Gmaili aadress, teab oma konto kasutajanime ja parooli)
 • Selleks, et kursusel ei tekiks momente, kus teemad on liiga lihtsad või liiga rasked, palume vastata alljärgnevatele küsimustele. Küsimused toetuvad Europassi CV digipädevuste ankeedile. Igale küsimusele võib anda ka mitu vastust, kui sobivaid on rohkem. Samuti võib lisada oma vastuse, kui valikus sobivat ei ole.

Eesmärk ja õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija

 • Kasutab Google tooteid oma igapäevase töö efektiivsemaks muutmisel.
 • Viib läbi veebikoosolekuid, kasutades oskuslikult õpitut.
 • Täiendab koolitusel loodud kodulehte ja reklaamib oma ettevõtet erinevate kanalite kaudu.

Kursuse teemad (täpsemalt õppekavas):

 • Google toodete tutvustamine.
 • Veebikoosolekute korraldamine.
 • Kodulehe (veebipoe) loomine.
 • Sotsiaalsed reklaamikanalid ja nende kasutamisvõimalused ettevõtte tutvustamisel.

Grupi suurus: 15 inimest

Info ja registreerimine koolitusjuht Ingrit Kera, koolitused@hkhk.edu.ee, 666 1745, 521 8963.

Õppekava

Osaleja avaldus

Koolitusele saamiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe. Registreerumisel palume tutvuda ka HKHK täiskasvanute koolituskursuste korraldamise eeskirjaga. Kursuse on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, kursuse toimumist finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“. Tasuta kursustele saamiseks tuleb täita avaldus, kus saab kirjeldada koolitusvajadust ja motivatsiooni. Programmi sihtgrupiks on erialase hariduseta ja keskhariduseta täiskasvanud ning tööealine elanikkond (vanuses 50+). Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ning põhjendus (motivatsioonikiri Teie avaldusel). Avaldust ei pea veel allkirjastama. Täidetud avaldust ootame tagasi aadressil koolitused@hkhk.edu.ee. Teiega võetakse ühendust.

Registreerin koolitusele