Põhikooliõpilased alustasid HKHK-s uute oskuste õppimist

Haapsalu Kutsehariduskeskuses algasid Innove ja Euroopa Liidu Sotsiaalfondi toel tasuta huviringid, mis on suunatud Läänemaa ja Lääne-Harju põhikoolide vanema astme õpilastele, et tutvustada kutsekoolis omandatavaid oskusi. Sellest sügisest kuni kevadeni võtavad huviringidest osa Lihula, Virtsu, Taebla, Noarootsi, Oru, Ridala, Martna, Uuemõisa, Turba, Harju-Risti, Ruila ja Haapsalu koolide õpilased. Loe edasi

HKHK ootab põhikooliõpilasi huviringidesse

Haapsalu Kutsehariduskeskus osaleb SA Innove poolt rahastatud projektis „Kutsehariduse maine tõstmine“, mille tegevuste kaudu püütakse tõsta ühiskonnas kujundatud positiivset hoiakut praktiliste oskuste ja meisterlikkuse vastu. Selleks, et äratada noortes suuremat huvi kutseõppe erialade vastu korraldab Haapsalu Kutsehariduskeskus 2017/18. õppeaastal põnevad huviringid Läänemaa ja Lääne-Harju üldhariduskoolide 7.- 9. klassi õpilastele. Loe edasi

HKHK tutvustas kooli digiarenguid üle-eestilisel seminaril

24. augustil Rakvere Ametikoolis toimunud digitehnoloogia teemalisel kutsehariduse seminaril „Digimeister 2017: kätelkõnd, mille fookuses oli muutunud õpikäsitus ning digipöörde toetamine kutseõppes.

Seminaril esines ka HKHK haridustehnoloog Airi Aavik, kes tutvustas Haapsalu Kutsehariduskeskuse strateegilist IT juhtimist ning selgitas, kuidas koolis muutunud õpikäsitust juurutatakse ja digipöördega tegeletakse.

 

Giidi õppekava õpetab tundma ja vahendama loodust

HKHK alustab sügisel giidi õppekaval loodusgiidide õpetamist. Uus eriala asendab Haapsalus Kutsehariduskeskuses alates 2005. aastast õpetatud loodusturismi korralduse eriala. Ka uus eriala on suunatud looduse tundmisele ja vahendamisele, mis moodustab kolmandiku õppekavast. Põhiosa õppeainetest moodustavad turismimajanduse ja -ettevõtluse, turismigeograafia, turunduse, giidi ja reisisaatja töö ning reisi juhtimine, ekskursioonide läbiviimine ja muud kutseained. Loe edasi

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram