Bürootöötajad korrastasid praktikal asutuste arhiividokumente

Fotol Kerstin Maipuu

17. aprillil kaitsesid oma praktikat bürootöö eriala lõpukursuse õpilased. Arhiivinduse praktika kestis rohkem kui 2 kuud ning viis õppijad väga mitmetesse asutustesse. Kaitsmispäeval ütles HKHK direktor Ingrid Danilov õppijatele: ” Teie amet on väga mitmekesine ja huvitav. Kui ehitaja teeb oma praktikat kindlasti ehitusobjektil, siis teie praktikakohad avardavad teie silmaringi paljude erinevate ametite osas.” Loe edasi

Lapitööde kursusel valmisid kaunid lapitekid

Jaanuarist aprillikuuni käisid HKHK-s õhtuti koos 9 õmblushuvilist Lääne- ja Harjumaalt, et õmblemisõpetaja Janne Muuli juhendamisel õppida selgeks lapitöö tarkused. Lapitehnika algursuse tulemusena valmisid kaunid lapitööd tegijale endale, lastele ja lapselastele. Agaramad õppijad said kursuse käigus valmis koguni mitu tekki või valmistasid lapitehnikas teisigi kodutekstiile. Tekid on eriilmelised ning erinevates tehnikates väljendades tegija maitset ja oskusi ning sobivust teki kasutajale ruumis või interjööris. Loe edasi

HKHK õpilased hindavad oma kooli kõrgelt

Veebruaris ja märtsis toimusid HKHK-s iga-aastased õpilaste rahuloluküsitlused Sel aastal osales küsitluses 366 õppijat 717-st, mis moodustab 51% õppijatest. Vastajatest 66% olid täiskasvanud õppijad ja 34% olid noored.

Hea oli tõdeda, et õppijad on Haapsalu Kutsehariduskeskusega väga rahul ning hindavad kõrgelt koolis valitsevat sooja ja toetavat õhkkonda, õpetajate professionaalsust ja sõbralikkust, hubast ja kaasaegset õppekeskkonda ning eriala õpetamise taset. Rahuloluküsitluse keskmine hinnang oli 4,26 5-palli süsteemis (eelmisel aastal 4,17). Loe edasi

Tikkurila koolitas viimistlejaid

9. aprillil toimus Haapsalu Kutsehariduskeskuse ehitusmajas koolituspäev, mille viisid läbi Tikkurila Koolituskeskuse koolitajad Meelis Tarto ja Erki Malm. Koolituse eesmärgiks oli jagada viimistlejatele teadmisi värvidest, pahtlitest, kruntidest, erinevatest vahadest ja lakkidest. Koolitusel osalenud esimese ja teise kursuse ehitusviimistluse eriala õpilased said ise katsetada Tikkurila tooteid, ANZA maalritarbeid ja TESA teipe. Loe edasi