Läänemaa aasta õppija on HKHK vilistlane Inga Pärnaste

Läänemaa aasta õppija Inga Pärnaste

Läänemaa aasta õppija Inga Pärnaste käest küsitavat tihti, mismoodi tema, nelja lapse ema, kõike jõuab. „Kui teed armastusega, on raske väsida. Ei ole vaja otsida põhjusi, miks ei saa, vaid tegutseda selle nimel, et saada,“ vastab ta seepeale.

11. – 18. oktoobrini toimub traditsiooniline täiskasvanud õppija nädal (TÕN), mida koordineerib ETKA Andras koostöös Haridus- ja teadusministeeriumiga.

TÕN-i raames toimub erinevates Eestimaa paigus arvukalt täiskasvanuharidust populariseerivaid ning õppimisvõimalusi tutvustavaid tegevusi. Loe edasi

HKHK koolituskalender

Haapsalu Kutsehariduskeskuse koolituskalender on täienenud ja avatud registreerimine tasuta tööalastele koolitustele. Euroopa Sotsiaalfondi toetatava tegevuse  „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ eesmärk on motiveerida täiskasvanuid õppima ning luua kvaliteetsed õppimisvõimalused. Sihiks on jõuda täiskasvanuteni, kes seni elukestvas õppes ei ole osalenud, aga vajavad seda kõige enam. Sügisperioodil on HKHK-s pakkuda üle 21 erineva kursuse.

Kutsume tunnustama täiskasvanud õppijaid

Täiskasvanuna uuesti õppima asumine nõuab sisemist motivatsiooni, julgust ning igapäeva elu kõrvalt on see suur väljakutse. Meie ümber on aga inimesi, kes leiavad jõu ning aja, et erinevate takistuste kiuste uuesti õpinguid alustada või end täiendada.

Sel aastal viib Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras konkurssi läbi kahes kategooriasaasta õppija ja meie linna või valla õpitegu.

Ootame esitama aasta õppija kandidaadiks neid inimesi, kes on jätkanud täiskasvanuna katkenud haridusteed, osalenud täienduskursustel või omandanud uue eriala ning seeläbi muutnud oma elu. Loe edasi

Täiskasvanuna õppimine on tore!

Tulemas on järjekordne täiskasvanud õppija nädal (TÕN), mida tähistatakse Eestis 19.-26. oktoobril. See on nädal, kus fookuses on täiskasvanuna õppimine ja erinevad õppimise ja enesearendamise võimalused. Maakondlik kalender on rikkalik ning soovija leiab põnevat tegevust maakonna koolides, seltsides ja raamatukogudes.

Haapsalu Kutsehariduskeskus kutsub kõiki huvilisi vabakuulajaks avatud loengutesse 22.-26.oktoobril ning soovijad võivad külastada ka õhtuseid kursuseidKoostöös HKHK bürootöö eriala õpilastega viiakse 24. oktoobril Lääne maakonna keskraamatukogus läbi laua-, tahvelarvuti ja nutitelefoni koolitusi. Maakonna suuremate koolitusasutustega saab kohtuda sama päeva õhtul Haapsalu kaubamaja ees toimuval koolituslaadal. Loe edasi

Uued OSKUSED– uued VÕIMALUSED- Erasmus+ jätkub ka kahel järgmisel kooliaastal

Kui üks hea asi saab otsa, loob see alati võimaluse, et uus saaks alata.

2017 aasta maikuuga lõppes HKHK-s kaks Erasmus+ programmist rahastatud projekti – kaheaastane õpilaste praktikaprojekt „Parimaid praktikaid Euroopast“ ning töötajatele suunatud ühe õppeaasta jooksul ellu viidud õpirändeprojekt „Õppeprotsessi kvaliteedi parandamine õpetajate koostöö ja erialase pädevuse tõstmise kaudu“. Loe edasi

Aastane tolerantsusteemaline NORDPLUS JUNIOR-i projekt jõudis LEEDUS lõpule

 

15.-19. mail osalesid meie koolist kolm õpilast ja kaks õpetajat NordPlus Junior projekti „PROMOTE Tolerance – CELEBRATE Diversity“ viimasel kohtumisel Kaunases, Leedus.

Tegemist on 6 riigi osalusega projektiga. Lisaks Eestile ja Leedule olid projekti partneriteks veel Rootsi, Island, Taani ja projekti juhtriigina Soome.
Viimase kohtumise alateemaks oli „Dialogue between generations“ ehk „põlvkondadevaheline dialoog“. Loe edasi