Bürootöö eriala annab mitmekülgse ettevalmistuse kontoritööks

Bürootöö eriala on Haapsalu Kutsehariduskeskuses õpetatud kolm aastat, olles Tartu Kutsehariduskeskuse kõrval ainuke kool Eestis, kus põhikooli järel saab kontoritöö oskusi õppida.  Õpingute jooksul omandavad eriala lõpetajad kutsekeskhariduse. Sel aastal lõpetas kooli I lend, kellest kõik omandasid edukalt ka bürootöötaja tase 4 kutsekvalifikatsiooni.

Lisaks bürootöö teeninduse ja halduse, dokumenditöö ning arhiivinduse põhiõpingutele omandatakse valikõpingute raames teadmisi ärietiketist, digivahendite kasutamisest kontoritöös, fotograafiast ja kalligraafiast. Toimuvad tunnid, kus õpitakse pöörama tähelepanu oma välimusele, kehahoiule ja kõnnakule ning kogutakse tarkusi ametikohtumiste ja kohvilaua ettevalmistamiseks, meediaõpetusest ja raamatupidamisest.

Kooli lõpetaja leiab tööd kontorites ja büroodes, kus ta tegeleb klientide teenindamise ja dokumenditööga. Kuna kaasaegne ettevõtlus vajab väga heade arvutioskustega spetsialiste, arendatakse õppetöö käigus mitmekülgseid arvuti- ja digioskusi. Bürootöö oskused annavad eluks palju kasulikke teadmisi ja oskusi, mida on võimalik rakendada erinevatel ametikohtadel tänapäevases ametiasutuses. HKHK bürootöö eriala praktikandid on oma oskustega hinnatud abijõuks praktikakohtades ning saanud mitmeid tööpakkumisi. Kaasaegseid arvutikasutus- ja arhiivindusoskusi rakendades oskavad tulevased bürootöötajad  muuta kontoritöö digitaalsemaks ja süsteemsemaks.

Hea neiu või noormees!
Avalduste esitamine toimub elektroonselt kooli kodulehel või koolis kohapeal. Täpsem info vastuvott@hkhk.edu.ee, telefon 666 1751.