Valminud on uuring „Uued oskused tervisedenduses“

Haapsalu Kutsehariduskeskus osaleb koos Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledži ja Soome Metropolia Rakendusteaduste Kõrgkooliga projektis HPP – Health Promotion Programmes. Kolme partneri koostöös ning Eestis ja Soomes läbi viidud fookusgrupi intervjuude toel on välja töötatud uuring, mille tulemusel selguvad tööturu vajadused ja ootused tervisedenduse valdkonna spetsialistide oskustele ja teadmistele 10 aasta pärast. Loe edasi

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram