Catering ja peoteenindus toitlustusettevõttes

KOOLITUSGRUPP ON KOMPLEKTEERITUD

Registreerin koolitusele

toitlustamine ja majutus
Koolitaja Kersti Õim

Koolituse maht: 33 akadeemilist tundi

Õppekavarühm: majutamine ja toitlustamine

Koolituse läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Uuemõisa. Teeninduse õppeklass 122

UUS! Koolituse läbiviimise aeg: 22.05- 12.06.18, teisipäeviti ja kolmapäeviti, kell 17:00

Koolitaja on Kersti Õim. 

Kerstil on töökogemus toitlustusettevõtetes 16 aastat

 • Töötab Haapsalu Kutsehariduskeskuses teenindusjuht-kutseõpetajana alates 2008. a
 • Lõpetanud Eesti Hotelli ja Turismimajanduse Erakooli (EHTE) toitlustusteenuste korraldus eriala 2009. a
 • EHRL Kelner 4 Kutsekvalifikatsiooni eksamikomisjoni liige alates 2009. a
 • EKEL (Eesti Kelnerite ja Ettekandjate Liit) liige

Sihtrühm: erialaste oskusteta inimesed ( sh vanuses 50+), kes soovivad asuda (hooajal) tööle või osalise koormusega tööle toitlustusettevõttesse.  Turismi- ja toitlustusettevõtetes töötavad kelnerid ja ettekandjad, samuti maa- ja taluturismiga tegelevad turismiettevõtjad ja toitlustusteenindusega tegelevad töötajad, kes puutuvad kokku peolaudade korraldamisega ning klientide teenindamisega toitlustusüritustel.

Eesmärk ja õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija

 • Korraldab oma tööd teenindajana ja kasutab igas töölõigus professionaalselt asjakohaseid töövõtteid ja -vahendeid.
 • Tutvustab joogi- ja toidumenüüd kliendile, iseloomustab veine ja sobitab neid toiduga. Valmistab segujooke, kohvi ja teed.
 • Planeerib ja korraldab tööd restoranis, alates ettevalmistustöödest kuni klientide ära saatmiseni vastavalt teenindusstandarditele
 • Planeerib ja korraldab, valmistab ette ja viib läbi catering ja peoteenindust, orienteerub erinevates selvelaudades, teenindab erinevaid peolaudu ning teostab koristus- ja puhastustöid vastavalt teenindusstandarditele
 • Teenindab ja nõustab kliente ning suhtleb klientidega klienditeeninduse hea tava kohaselt kogu klienditeekonna vältel. Võtab vastu klienditellimusi ja edastab neid. Arveldab klientidega, küsib ning edastab tagasisidet.
 • Puhastab klienditsoonis olevat mööblit, põranda-, seina- ja seadmete- pindasid vastavalt nõuetele.

Kursuse teemad (täpsemalt õppekavas):

 • Laua katmisvahendid. Töö planeerimine ja korraldamine.
 • Teenindussituatsiooni alustamine, klientide vastuvõtmine, klientide juhatamine söögisaali (ja lauda), klientide vajaduste ja soovide väljaselgitamine,  kliendi nõustamine,  tellimuste vastuvõtmine ja edastamine ,toidu- ning joogikaartide tutvustamine ja esitlemine, tellimuse vastuvõtmine, vormistamine ja edastamine,  kassasüsteemi kasutamine, teenindussituatsiooni lõpetamine,  kliendilt tagasiside küsimine ja edastamine,  klientidega arveldamine,  kliendi ärasaatmine
 • Veinide tutvustamine ja serveerimine, lihtsamate segujookide valmistamine, kohvi- ja teejookide valmistamine.
 • Catering ja peoteenindus, selvelauad, toitlustusürituste ettevalmistamine.
 • Koristus- ja puhastustööd restorani teenindustsoonis, nõude ja serveerimisvahendite pesemine, poleerimine, kasutatavate ruumide korrashoid ja puhastamine
 • Kirjaliku lõputöö ülesanne: etteantud menüü alusel piduliku kolme käigulise lõunasöögi ettevalmistamine, lõplik eelkate jms
 • Praktiline lõputöö: etteantud menüü alusel planeerida ja korraldada catering peoteenindus bufeelauas 20 inimesele

Grupi suurus: 12 inimest

Õppekava

Osaleja avaldus

Koolitusele registreerimiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe. Registreerumisel palume tutvuda ka HKHK täiskasvanute koolituskursuste korraldamise eeskirjaga. Kursuse on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, kursuse toimumist finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“. Tasuta kursustele saamiseks tuleb täita avaldus, kus saab kirjeldada koolitusvajadust ja motivatsiooni. Programmi sihtgrupiks on erialase hariduseta ja keskhariduseta täiskasvanud ning tööealine elanikkond (vanuses 50+). Õppele ei saa me võtta tasemeõppes õppijaid! Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ning põhjendus (motivatsioonikiri Teie avaldusel). Avaldust ei pea veel allkirjastama. Täidetud avaldust ootame tagasi aadressil koolitused@hkhk.edu.eeTeiega võetakse ühendust.

Registreerin koolitusele