Catering-toitlustuse pakkumine

Koolitaja Tiina Sootalu
Koolitaja Kersti Raak

KOOLITUSGRUPP ON KOMPLEKTEERITUD

Koolituse maht: 40 akadeemilist tundi (4 õppetundi auditoorset töö ja 36 akad tundi praktilist õpet)

Õppekavarühm: kokandus

Koolituse läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Uuemõisa. Teenindusklass (122) ja õppeköök (123)

Koolituse läbiviimise aeg: 24, 26, 31. oktoober ja 02, 07, 09, 14, 16, 21 ja 23 november, kell 17:00 – 20:00.

Koolitaja Kersti Õim

Koolitajad:

 • Kersti Õim
  Töökogemus toitlustusettevõtetes 16 aastat. Töötab Haapsalu Kutsehariduskeskuses teenindusjuht- kutseõpetajana (al 2008). Kersti on lõpetanud Eesti Hotelli ja Turismimajanduse Erakooli (EHTE) toitlustusteenuste korralduse eriala. ta on EHRL Kelner 4 Kutsekvalifikatsiooni eksamikomisjoni liige. EKEL (Eesti Kelnerite ja Ettekandjate Liit) liige.
 • Tiina Sootalu
  Haapsalu KHK kokandusvaldkonna kutseõpetaja; Tallinna Ülikool, kutsepedagoogika. EHRL kutsekvalifikatsiooni eksamikomisjoni liige alates 2009a, kokk tase IV kutsekvalifikatsioon.
 • Kersti Raak
  EHRL kutsekvalifikatsiooni eksamikomisjoni liige alates 2010 a, kokk tase IV kutsekvalifikatsioon.

Sihtrühm:

 • Toitlustusettevõtete kokad ja toitlustajad, kes vajavad täiendusõpet catering- toitlustuse pakkumiseks.
 • Koolitus on mõeldud ka aegunud oskustega toitlustustöötajale (nt vanuses 50+ täienduskoolitusena).

Eesmärk ja õpiväljundid:
Koolituse lõppuks õppija

 • koostab ürituse menüü, arvestades kliendi soove, sündmuse iseloomu ja olemasolevaid võimalusi.
 • valmistab ja serveerib catering-menüüsse sobivaid külmi ja kuumi roogasid sh suupisteid.
 • korraldab juhendamisel ruumi catering – teeninduseks.

Kursuse teemad (täpsemalt õppekavas):

 • catering- ürituse üldine planeerimine
 • catering -ürituse menüü koostamine
 • praktiline catering-toitude valmistamine ja serveerimine
 • praktiline catering-ruumi pidulikuks ürituseks ettevalmistamine

Grupi suurus: 12 inimest

Info ja registreerimine koolitusjuht Ingrit Kera, koolitused@hkhk.edu.ee, 666 1745, 521 8963.

Õppekava

Osaleja avaldus

Koolitusele registreerimiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe. Registreerumisel palume tutvuda ka HKHK täiskasvanute koolituskursuste korraldamise eeskirjaga. Kursuse on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, kursuse toimumist finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“. Tasuta kursustele saamiseks tuleb täita avaldus, kus saab kirjeldada koolitusvajadust ja motivatsiooni. Programmi sihtgrupiks on erialase hariduseta ja keskhariduseta täiskasvanud ning tööealine elanikkond (vanuses 50+). Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ning põhjendus (motivatsioonikiri Teie avaldusel). Avaldust ei pea veel allkirjastama. Täidetud avaldust ootame tagasi aadressil koolitused@hkhk.edu.ee. Teiega võetakse ühendust.

Registreerin koolitusele