CNC-pingi operaatori koolitus

Uve on kogemustega koolitaja (2008-2015 Haapsalu KHK Ehitus- puit - ja käsitöö osakonnajuhataja ja õpetaja). Alates 2016 Helland Baltic OÜ CNC pingi juhtoperaator – programmeerija.
Koolitaja Uve Uustalu

KOOLITUSGRUPP ON KOMPLEKTEERITUD

Registreerin koolitusele

Koolituse maht: 120 akadeemilist tundi (40 õppetundi auditoorset töö ja 80 akad tundi praktilist õpet)

Õppekavarühm: materjalitöötlus (puu, paber, plast, klaas)

Koolituse läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Uuemõisa. Puidumaja õppeklass ja labor. Tehnika põik 6, Uuemõisa

Koolituse läbiviimise aeg: 14. veebruar, kell 17.30-20:45 (60 tundi kevadel ja 60 tundi sügisel)

Koolitaja on Uve Uustalu. Uve on kogemustega koolitaja (2008-2015 Haapsalu KHK Ehitus- puit – ja käsitöö osakonnajuhataja ja õpetaja). Alates 2016 Helland Baltic OÜ CNC pingi juhtoperaator – programmeerija.

Sihtrühm: töötlevas tööstuses töötavad CAD insenerid, meistrid, seadistajad, tehnikud ja puidupingitöölised. Koolituse sihtgrupiks on ka CNC-pingi tehnoloogiast huvitatud täiendõppijad (sh vanuses 50 +).

Eesmärk ja õpiväljundid:
Koolituse lõppuks õppija

  • Käivitab, seadistab ja seiskab CNC töötlemiskeskuse vastavalt valmistajatehase juhisele.
  • Määrab kindlaks lõikeriistade tehniliste andmete töötlemisprogrammist ja pingi juhtprogrammist ning paigaldab lõikeriistad spindlisse, vahetab teramagasiini ja lõikeriistu.
  • Koostab joonised CAD/CAM programmis ja valmistab CNC pingi abil valmistoodangu, kasutades õigeid töövõtteid ja lähtudes tööohutusest.

Kursuse teemad (täpsemalt õppekavas):

  • CNC- tehnoloogia sissejuhatus/põhialused
  • 2D CAD- tarkvara joonestamise põhialused [Alpha CAM]
  • 3D CAD- tarkvara joonestamise põhialused [Alpha CAM]
  • Alpha CAM- tarkvara (CAM- tehnoloogia põhialused)

Grupi suurus: 7 inimest

Õppekava

Osaleja avaldus

Koolitusele registreerimiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe. Registreerumisel palume tutvuda ka HKHK täiskasvanute koolituskursuste korraldamise eeskirjaga. Kursuse on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, kursuse toimumist finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“. Tasuta kursustele saamiseks tuleb täita avaldus, kus saab kirjeldada koolitusvajadust ja motivatsiooni. Programmi sihtgrupiks on erialase hariduseta ja keskhariduseta täiskasvanud ning tööealine elanikkond (vanuses 50+). Õppele ei saa me võtta tasemeõppes õppijaid! Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ning põhjendus (motivatsioonikiri Teie avaldusel). Avaldust ei pea veel allkirjastama. Täidetud avaldust ootame tagasi aadressil koolitused@hkhk.edu.eeTeiega võetakse ühendust.

Registreerin koolitusele

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram