CNC-pingi operaatori koolitus

Koolitaja Uve Uustalu

Registreerin koolitusele

KOOLITUSGRUPP ON KOMPLEKTEERITUD

Koolituse maht: 60 akadeemilist tundi

Koolituse läbiviimise koht: HKHK puidumaja, Tehnika põik 6, Uuemõisa, Haapsalu. Puidumajas on teooriaõppeklass ja praktilise õppetöö läbiviimiseks puidu käsitsitöötlemise klass ja puidutöötlemisseadmete ruum. Teooriaõppes on võimalik kasutada interaktiivseid õppevahendeid, arvuteid koos kaasaegse, koolituseks vajaliku tarkvaraga. Õppetöö paremaks läbiviimiseks on vajalik, et õppijatel oleks kaasas oma isiklik taskukalkulaator.

Õppekavarühm: Materjalitöötlus (puu, paber, plast, klaas)

Koolituse läbiviimise aeg: 06.02.-28.05.2020, kuid täpne graafik teavitatakse osalejatele e-postiga. Koolitus toimub neljapäeviti, kell 17:00-21:00 (5 akad tundi korraga)

Koolitaja on Uve Uustalu. Helland Baltic OÜ  CAD-CAM programmeerija-tehniline joonestaja ja HKHK pikaajaline koolitaja.

Sihtrühm: töötlevas tööstuses töötavad CAD insenerid, meistrid, seadistajad, tehnikud ja  puidupingitöölised. Koolituse sihtgrupiks on CNC-pingi tehnoloogiast huvitatud täiendõppijad (sh vanuses 50 +).

Õppe alustamise nõuded: arvuti kasutamise oskus ja eelteadmised joonestamisest

Eesmärk ja õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija

  • Käivitab, seadistab ja seiskab CNC töötlemiskeskuse vastavalt valmistajatehase juhisele.
  • Määrab kindlaks lõikeriistade tehniliste andmete töötlemisprogrammist ja pingi juhtprogrammist ning paigaldab lõikeriistad spindlisse, vahetab teramagasiini ja lõikeriistu.
  • Koostab joonised CAD/CAM programmis ja valmistab CNC pingi abil valmistoodangu, kasutades õigeid töövõtteid ja lähtudes tööohutuses

Kursuse teemad on täpsemalt õppekavas

  • CNC- tehnoloogia sissejuhatus/põhialused
  • 2D CAD- tarkvara joonestamise põhialused [Alpha CAM]
  • 3D CAD- tarkvara joonestamise põhialused [Alpha CAM]
  • Alpha CAM- tarkvara (CAM- tehnoloogia põhialused)

Grupi suurus: 7  inimest

Koolitusel osalemiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe. Registreerumisel palume tutvuda HKHK täiskasvanute koolituskursuste korraldamise eeskirjaga. Tasuta kursustele saamiseks tuleb täita elektrooniline registreerimisvorm õppeinfosüsteemis, kus saab kirjeldada koolitusvajadust ja motivatsiooni. Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ning põhjendus. Teiega võetakse ühendust. Kursuse toimumist finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“.

Registreerin koolitusele

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram