CNC-pingi operaatori koolitus

KOOLITUSGRUPP ON KOMPLEKTEERITUD

Koolituse maht: 120 akadeemilist tundi (40 õppetundi auditoorset töö ja 80 akad tundi praktilist õpet)

Õppekavarühm: materjalitöötlus (puu, paber, plast, klaas)

Koolituse läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Uuemõisa. Puidumaja õppeklass ja labor. Tehnika põik 6, Uuemõisa

Koolituse läbiviimise aeg: 15. veebruar kuni 15. november (kolmapäeviti), 4 õppetundi korraga, kell 17:30 -20:45. Koolitus jaguneb kahte poolaastasse: 8. veebruar kuni 31. mai ja 9. august kuni 15. november.

Koolitaja: Uve Uustalu. Uve on kogemustega koolitaja (2008-2015 Haapsalu KHK Ehitus- puit – ja käsitöö osakonnajuhataja ja õpetaja). Alates 2016 Helland Baltic OÜ CNC pingi juhtoperaator – programmeerija.

Sihtrühm: töötlevas tööstuses töötavad CAD insenerid, meistrid, seadistajad, tehnikud ja puidupingitöölised. Koolituse sihtgrupiks on ka CNC-pingi tehnoloogiast huvitatud täiendõppijad (sh vanuses 50 +).

Eesmärk ja õpiväljundid:
Koolituse lõppuks õppija

  • Käivitab, seadistab ja seiskab CNC töötlemiskeskuse vastavalt valmistajatehase juhisele.
  • Määrab kindlaks lõikeriistade tehniliste andmete töötlemisprogrammist ja pingi juhtprogrammist ning paigaldab lõikeriistad spindlisse, vahetab teramagasiini ja lõikeriistu.
  • Koostab joonised CAD/CAM programmis ja valmistab CNC pingi abil valmistoodangu, kasutades õigeid töövõtteid ja lähtudes tööohutusest.

Kursuse teemad (täpsemalt õppekavas):

  • CNC- tehnoloogia sissejuhatus/põhialused
  • 2D CAD- tarkvara joonestamise põhialused [Alpha CAM]
  • 3D CAD- tarkvara joonestamise põhialused [Alpha CAM]
  • Alpha CAM- tarkvara (CAM- tehnoloogia põhialused)

Grupi suurus: 7 inimest

Õppekava